espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
fordypning
3. Gasser fra planteplankton
- Gassutveksling mellom havet og lufta
- GAIA og CLAW
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
     
 

Havet

Mer om temaet

Oppgavesett 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Kan du besvare disse spørsmålene?

1) Hvilken prosess fjerner karbondioksid (CO2) fra klimasystemet?
a) CO2 brytes ned av sollys og danner kjemiske forbindelser som ikke påvirker klimaet
b) CO2 reagerer med karbonat i havvann og danner hydrogenkarbonat
c) CO2  fjernes fra havvann ved produksjon av bordsalt
d) CO2 løses i havvann og gjør vannet tungt nok til å synke til havdypet

2) Hvilken av følgende biologiske prosesser er viktig for lagring av karbon i havet?
a) fordøyelsesprosessen hos marine pattedyr (hval, sel osv.)
b) opptak av karbondioksid hos fisk gjennom gjellene
c) fotosyntese hos planteplankton
d) nedbrytning av maneter

3) Hvilken av disse faktorene påvirker ikke utvekslingen av gasser mellom luft og hav?
a) vannets temperatur
b) bølgebrytninger
c) radioaktivitet
d) vindstyrke

4) CLAW-hypotesen foreslår at dersom temperaturen på jorda øker, vil planteplankton respondere med å redusere temperaturen. Hvordan kan de gjøre dette?
a) ved å dempe veksten
b) ved å produsere isopren
c) ved å produsere mer DMS
d) ved å produsere mindre DMS

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!
Om denne siden:
Forfattere: Dr. Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet  i Oslo - Norge
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - Environmental Sciences, University of East Anglia, U.K.
Programmering av quiz: Julia Heres - Universitetet i Nürnberg - Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 25.04.2005 12:11:19 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013