espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
fordypning
3. Gasser fra planteplankton
- Gassutveksling mellom havet og lufta
- GAIA og CLAW
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
     
 

Havet

Les mer

Kapittel 3
Gasser fra planteplankton

Hvor mye klimaet vårt påvirkes av CO2 , avhenger selvsagt av hvor mye CO2  det er i atmosfæren. Rundt en tredel av den mengden CO2 som produseres når vi forbrenner fossilt brensel, blir tatt opp i havet. Ved å fjerne CO2 fra atmosfæren, bidrar denne prosessen til å begrense den globale oppvarmingen. I dette kapittelet skal vi se på hvordan CO2  overføres fra atmosfæren til havet. Vi skal også se på hvordan gasser som dannes i havet og er viktige for klimaet (som dimetylsulfid) blir tatt opp i lufta. I den andre teksten ser vi på Jim Lovelocks idé fra 1960-tallet om at jorda er et selvregulerende system som motvirker forandringer, slik at planeten egner seg for levende organismer. Lovelock kalte systemet for GAIA, etter den greske jordgudinnen. 

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.02.2005 14:02:10 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013