espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
- vertikal utstrekning
- horisontal utstrekning
- sammensetning
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Drivhusgasser
3. Ozon og nitrogenoksider
fordypning
     
 

Nedre atmosfære

Innføring

Kapittel 1
En introduksjon til troposfæren

Troposfæren er det atmosfæriske laget som befinner seg nærmest jorda. Vanligvis kan vi ikke se noe særlig langt i de forskjellige himmelretningene, enten fordi bygninger, fjell osv sperrer utsikten, eller fordi lufta er støvete. Hvis vi derimot ser opp mot himmelen, virker den endeløs. Men i virkeligheten er luftlaget som omgir planeten vår svært tynt. Det er dette tynne luftlaget som beskytter oss og gjør livet på jorda mulig.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Hvis du reiser med et fly som beveger seg 10-11 km over bakken, er 80% av alle luftmolekylene i atmosfæren under deg. I dette kapittelet skal vi se på hvilke endringer vi kan observere i lufta når vi beveger oss lenger unna jordoverflaten. Vi skal også sammenlikne dimensjonene til jordoverflaten med dimensjonene til det laveste atmosfæriske laget, troposfæren. Vi skal se hvor forskjellige egenskaper troposfæren kan ha, avhengig av hvor på jorda vi befinner oss. Til slutt skal vi lære hva luft består av, og se at mange av de viktige klimaegenskapene ikke skyldes hovedgassene i lufta men sporstoffer, som ofte utgjør mindre enn en milliondel av alle luftmolekylene.

 

Atmosfæren sett fra verdensrommet. Kilde: NASA

forfatter:Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry Mainz
sist oppdatert: 2004-03-29. Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.02.2005 16:48:49 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013