espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
2. Drivhusgasser
3. Ozon og nitrogenoksider
- ozon
- NOx
- ozonsmog
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Nedre atmosfære

Innføring

Kapittel 3
Ozon og nitrogenoksider som nøkkelforbindelser

De fleste kjemiske prosesser som finner sted i atmosfæren er oksideringsprosesser. I tillegg til hydroksyl-radikalet OH, er det to andre forbindelser som dominerer i disse prosessene. De er svært viktige sporgasser i atmosfæren: ozon O3 og nitrogenoksider som NO, NO2 og NO3.

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

I dette kapittelet skal du lære om dannelsen av og de viktigste egenskapene til disse forbindelsene. Spesielt ozonets rolle misforstås ofte. Mens denne gassen er uønsket i troposfæren, er den helt essensiell i stratosfæren. Her skal vi se på de negative virkningene og dannelsen av ozonsmog i troposfæren.

 

Om denne siden:

Forfatter: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
Vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. Rolf von Kuhlmann - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
Sist oppdatert: 2004-04-30

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.02.2005 17:52:19 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013