espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Øvre atmosfære
innføring
1. Grunnleggende om stratosfæren
2. Hull i ozonlaget
- ozondannelse
- hullet i ozonlaget
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Download

 

Øvre atmosfære

Innføring

1.  Ozon: Chapman-modellen

Oppgavesett 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Ozon dannes og ødelegges i stratosfæren. Den britiske matematikeren og geofysikeren Sidney Chapman undersøkte og beskrev denne syklusen. På grunn av hans arbeid, er syklusen kalt Chapman-modellen.

Flash-animasjonen nedenfor viser Chapman-modellen og alle de viktige trinnene i denne.

Symboler:

oksygenatom

 oksygenmolekyl
 ozon
 fotoner med ulik, høy energi (ultrafiolett stråling)
 tunge partikler med ulik temperatur
 
© 2003 Seesing, Tausch, Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 

 

© 2003 Seesing, Tausch, Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 • T1

Føy til ordene som mangler i teksten. Ordene du skal fylle inn, er:

ozonmolekyl, ozonmolekyler, spalting av ozon, oksygenatom, oksygenatom, oksygenatomer, oksygenatomer, oksygenmolekyl, oksygenmolekyl, oksygenmolekyl, oksygenmolekyler, UV-lys, UV-lys, energi, energi, bølgelengde

 1. Høyenergi (kortbølge) UV-lys kan spalte (bryte ned)  ________________________ til ________________________.
   
 2. Dersom et ________________________, et ________________________ og en tung partikkel deltar i en "trippel kollisjon", blir et ________________________  dannet. Den tunge partikkelen kan være en støvpartikkel eller et stort gassmolekyl som for eksempel nitrogengass. 
   
 3. Den tunge partikkelen absorberer  ________________________ som blir frigjort ved ozondannelsen. Den avgir etterpå ________________________ langsomt til omgivelsene.
   
 4.  ________________________ kan på samme måte brytes ned av _______________________.  ________________________ som er nødvendig for dette trenger ikke så mye energi som det trenger til å bryte ned oksygenmolekyler til oksygenatomer.  ________________________ kan være større. Produktene av denne  ______________________ er et ______________________ og et _______________________.
   
 5.  Når to ________________________ kolliderer, blir et ________________________dannet.

 

 

 • T2

Forklar kort hvilken type energi som blir omgjort til varme i stratosfæren i Chapman-modellen.

 

 

 

Last ned

Animasjon: ChapmanS.swf (59kB)
Klikk med høyre museknapp og velg "lagre som" for å laste ned animasjonen.

 

Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 28.12.2005 13:15:03 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013