espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Øvre atmosfære
innføring
1. Grunnleggende om stratosfæren
- lag
- sammensetning
- observasjon
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Hull i ozonlaget
fordypning
     
 

Øvre Atmosfære

Innføring

Kapittel 1
Undersøkelser av den midtre delen av atmosfæren

Den delen av atmosfæren som befinner seg over tropopausen kalles stratosfæren. Her skal vi se på hvordan stratosfæren skiller seg fra troposfæren. Hvorfor er det forskjellige lag i lufta i det hele tatt? Hvordan kan de defineres?

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Vi skal forklare hva som endrer seg når man kommer lenger unna jordoverflaten, forandringer i fysiske og meteorologiske forhold, og forskjeller i den kjemiske sammensetningen. Vi skal forklare begreper som konsentrasjon og blandingsforhold og se på hvordan moderne målingsteknologier med satellitter og lasere gir oss innsikt i den øvre atmosfæren.

 

lidar and aurora

LIDAR i Davis / Antarktis med nordlys i bakgrunnen.
Foto: David Correll –  Australian Antarctic Division - http://www.antdiv.gov.au

 

Om denne siden:
forfatter: Dr. Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
vitenskapelig kvalitetssikring: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger
sist oppdatert: 2004-05-05

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 26.02.2005 15:54:48 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013