espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Skyer og partikler
innføring
1. Skyer
2. Partikler
- Hvor kommer de fra?
- Hva blir de til?
- Hvordan påvirker de vår helse?
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Sol og skyer
fordypning
     
 

Skyer og partikler

Innføring

2. Partikler

 

Oppgavesett 1

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 
Kan du besvare disse spørsmålene?

1) Aerosoler er ...
a) små partikler i atmosfæren.
b) små partikler i havvann.
c) gasser i havvann.
d) gasser i atmosfæren.

2) Aerosoler kommer fra ...
a) bare menneskelig aktivitet.
b) både menneskelig aktivitet og naturlige prosesser.
c) bare naturlige prosesser.
d) De har alltid vært der og blir verken dannet eller ødelagt.

3) Hvilken av faktorene nedenfor er ikke viktig kilde til aerosoler?
a) havet
b) jord
c) vulkaner
d) det ytre rom

4) Den viktigste kilden til menneskeskapte aerosoler er ...
a) kraftige stormer.
b) ørkener.
c) alle levende organismer.
d) mennesker.

5) En av kildene nedenfor er ikke viktig kilde til aerosoler. Hvilken?
a) industri
b) boligoppvarming
c) husholdningsavfall
d) kjøretøy

6) Aerosolkonsentrasjonen i lufta er høyest ...
a) over havet.
b) over byområder.
c) over landlige områder.
d) Lufta er så godt blandet, at aerosolkonsentrasjonene er omtrent like over alt.

7) Konsentrasjonen av  ...
a) aerosolene er ikke avhengig av størrelsen deres.
b) små aerosoler er om lag den samme som konstentrasjonen av større aerosoler.
c) store aerosoler er større enn konsentrasjonen av små aerosoler.
d) små aerosoler er større enn konsentrasjonen av store aerosoler.

8) Hvilken av disse prosessene omdanner ikke aerosoler?
a) stråling
b) koagulering
c) kondensering
d) skydannelse

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!

Forfattere: Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo - Norge.
Vitenskapelig vurdering: Justine Gourdeau - LaMP Clermont ferrand - Frankrike - 2004-01-13. 
Programmering av Quiz: Julia Heres - Universitetet i Nürnberg - Tyskland.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-11.

  

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 11.05.2005 10:54:25 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013