espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
1. Planter og klima
2. Klimaforandringer
3. Tørke i middelhavs-landene
- hva er tørke?
- forskjellige typer tørke
- tørke og ild
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Mat og klima

Innføring

Oppgavesett: Tørke i middelhavslandene

Oppgave 1: Quiz
Tørt (arid, nedbørsfattig) klima i middelhavslandene

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Kan du besvare disse spørsmålene?

1. Dette bildet viser landene i middelhavsområdet. Hvorfor er noen områder grønne mens andre er brune?

 

Normalized deviated vegetation index.  G. Begni, MEDIAS-France.

 

Klikk på den grønne knappen dersom du mener påstanden er riktig. Klikk på den røde knappen dersom du mener påstanden er feil.


a) Det er mer landbruk i de grønne områdene enn i de brune.


b) Det er ikke nok vann til vanning i de brune områdene. Derfor kan ikke kulturplanter dyrkes der.


c) Det er mer vegetasjon i de grønne områdene enn i de brune fordi nedbørsmengden er større.

 

2. Hvilken eller hvilke av følgende påstander er riktig(e)?


a) Klimaet i middelhavslandene kjennetegnes av tørre, varme somrer og kalde, våte vintrer.


b) Klimaet i middelhavslandene kjennetegnes av fuktige, varme somrer og kalde, tørre vintrer.


c) Klimaet i middelhavslandene kjennetegnes av kjølige somrer og milde vintrer.

 

3. Disse diagrammene viser vannforbruk i Spania og i Norge. Hvilket diagram hører til hvilket land?

Klikk på spørsmålstegnene for å se om du har rett.

 

1. Industri 2. Husholdninger 3. Landbruk
Vannforbruk i Norge og Spania
Forfatter: Julia Heres.

 

 

 

4. Denne figuren viser årlig regnmengde i Ravensburg, Tyskland.

Se på figuren og svar deretter på disse spørsmålene. 

Dersom du mener påstanden er riktig, klikk på den grønne knappen.  Dersom du mener den er feil, klikk på den røde knappen.

 

Årlig nedbørsmengde i Ravensburg, Tyskland.  Figur: Sarah Ancot.

 


a) I 1979 oppstod en meteorologisk tørke.


b) I 1989 oppstod en meteorologisk tørke.


c) I 1996 oppstod en meteorologisk tørke.

 

5. Hva er riktig?

Klikk på den grønne knappen dersom du mener påstanden er riktig.  Klikk på den røde knappen dersom den er feil.

 


a) Meteorologisk tørke fører til redusert fuktighet i jorda.

 


b) CO2-konsentrasjonene i atmosfæren minsker som følge av meteorologisk tørke.


c) Hydrologisk tørke avhenger av vannivå i elver, innsjøer og vannreservoarer.


d) Hydrologisk tørke registreres ved måling av vannmengde som går med til vanning.

 


6. Beskriv "landbrukstørke".

7. Hvilke faktorer - uavhengig av klima - øker problemene forårsaket av tørke (nedbørsmangel)?

8. Selv om tørkekatastrofer ikke kan forutsis nøyaktig, finnes det forebyggende tiltak man kan gjennomføre. Kan du nevne noen slike tiltak?

 

 

Om denne siden:
Forfatter: Sarah Ancot - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-10
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 10.05.2005 14:22:18 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013