espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
- Planteplankton og næringssalter
- Planteplanktonets vekstsyklus
- Eutrofiering
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
* Oppgavesett 4
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Kapittel 2
Næringssalter i havet

På land er det veldig enkelt å se at forskjellige områder har forskjellige mengder plantevekst. Mest biologisk vekst er det i de tropiske regnskogene, mens i ørkenene er det minst. Selv om det ikke er like lett å se, er det på samme måte i havet. Oceanografer kaller havets ørkenområder for oligotrofe områder. Oligo er det greske ordet for lite, og trof kommer av den greske orden for ”å mate”, så oligotrofisk betyr ganske enkelt et område med lite mat. Lave nivåer av de viktigste plantenæringssaltene, nitrat og fosfat, medfører at det er lite plantevekst i disse områdene.
I denne enheten skal vi se nærmere på hvor disse næringssaltene kommer fra, og hvor i havet det vokser planteplankton.


 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Stor tilførsel av nitrat og fosfat fra land, gjør at kystfarvannene er den mest biologisk aktive regionen i havet. Mesteparten av disse næringssaltene kommer fra menneskelig aktivitet. Områder med overflod av næringssalter kalles eutrofe områder. Store mengder planteplankton kan skape problemer med eutrofiering, som vi skal se nærmere på i denne enheten.

Vi bruker klorofyll (det grønne pigmentet i planter) som et mål på hvor mye biologisk vekst det er i havet. De blå områdene med lite klorofyll er havets ørkenområder. De røde områdene, som stort sett er i kystregioner, er de biologisk mest aktive. Bildet er tatt av NASAs SeaWiFS-satellitt.

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 03.01.2005 14:21:56 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013