espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
- Svovelgasser
- Aerosoler og klima
- Gasser fra sjøen - 1
- Gasser fra sjøen - 2
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Kapittel 3:
Gasser fra planteplankton

Før trodde man at havet og atmosfæren var uavhengige av hverandre, men nå vet vi at de har en enorm gjensidig påvirkning. I denne enheten skal vi se på hvordan planteplankton som lever i havet påvirker klimaet vårt. Vi tror at disse ørsmå encellede plantene slipper ut nesten like mye svovelgass i atmosfæren som alle kraftstasjonene på jorda til sammen! Vi skal konsentrere oss om gassen dimetylsulfid (DMS), som sannsynligvis er den viktigste gassen som produseres biologisk. Vi ser på hvordan og hvorfor denne gassen produseres, og hvorfor den er så viktig for klimaet vårt. Vi skal også se på andre gasser som er viktige for klimaet, og hvilken rolle de spiller i den globale oppvarmingen og ozonnedbrytingen i stratosfæren.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.10.2004 02:31:12 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013