espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
- Vannets egenskaper
- Havets sirkulasjon
- Opptak av karbondioksid
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Kapittel 1
Havet og klimaet

Vann har helt spesielle egenskaper som bidrar til å kontrollere klimaet vårt og gjøre liv på jorda mulig. Selv om vi kaller planeten vår for jorda, er bare 29% landmasse.  Resten er dekket av vann, og nesten alt dette vannet er i havet. Havvannet beveger seg rundt kloden hele tiden, som om det skulle ha vært på et stort transportbånd, og strømmer fra overflaten til dypet og opp igjen. Vinden, vannets saltinnhold og temperaturen påvirker denne bevegelsen. Havsirkulasjonen hjelper til å spre varmen fra sola over hele jorda.

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Havet tar også opp store mengder karbondioksid fra atmosfæren. Omkring en fjerdedel av karbondioksidet vi mennesker produserer ved å brenne fossilt brensel, lagres til slutt i havet. I noen havområder kan dette karbonet lagres i flere århundrer, og bidrar til å redusere effekten av global oppvarming.

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.10.2004 00:47:11 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013