espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Klima i byer
innføring
fordypning
1.Sur nedbør
- Opphav
- Virkninger 2
- Hva kan vi gjøre?
* Oppgavesett 1
     
 

Klima i byer

Mer om temaet

Oppgavesett 1

Test deg selv:

Quiz om årsakene til sur nedbør

Dette er en interaktiv webside.

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 
Finn riktige svar!

1) Hvilken substans er hovedårsaken til sur nedbør?
a) ammoniakk og klor.
b) nitrogenoksider og svoveldioksid.
c) karbondioksid og karbonmonoksid.
d) KFK (klorfluorkarboner) og VOC (flyktige organiske forbindelser).

2) Når ble problemene med sur nedbør først oppdaget i stor skala?
a) i 1692 av Robert Boyle.
b) i 1872 av Robert August Smith.
c) mellom 1960 og 1970 av mange forskere.
d) mellom 1970 og 1980 av mange forskere.

3) Forholdet mellom tørt og vått syrenedfall er om lag:
a)1:1.000.000
b) 1:1000
c) 1:100
d) 1:1

4) Hvilket byggemateriale er mest motstandsdyktig mot sur nedbør?
a) marmor
b) stål i normal kvalitet
c) sandstein
d) krom/nikkel-stål

5) Rensing av eksosgass fra kullkraftverk fjerner mange kjemikalier, men ikke ...
a) støv
b) karbondioksid
c) svoveldioksid
d) nitrogenoksider

6) Hvilken prosess frigjør mest nitrogenoksider?
a) forbrenning av brensel ved høye temperaturer.
b) bruk av brensel som inneholder mye nitrogen.
c) forbrenning av brensel med mye luft.
d) forbrenning av brensel med lite luft.

7) Når sur nedbør faller, hvordan kan vi redusere virkningen?

a) Det er ingenting vi kan gjøre.

b) Vi kan dyrke barskog.

c) Vi kan tilsette kalk i jorda.

d) Vi kan tilsette aluminium i jorda.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!
Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-18

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.05.2005 12:41:52 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013