espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
- Hva skjer?
- Hvordan vet vi?
- Hvor kommer utslippene fra?
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
* Oppgaveark 3
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

1. Endrer mennesker klimaet?

 

Oppgaveark 1

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Kan du svaret på disse spørsmålene?

 

1) Atmosfæren blir varmere fordi mennesker bidrar til...
a) hull i ozonlaget
b) øket radioaktivitet
c) øket drivhuseffekt
d) sur nedbør

 

2) En grunn til at havnivået vil stige er at...
a) mer regn vil føre til mer vann i havet
b) vann utvider seg når temperaturen blir høyere
c) isfjell og is på havoverflaten (f.eks. omkring Nordpolen) kan smelte
d) vi kjenner ikke til årsakene

 

3) Den viktigste klimagassen mennesker slipper ut er...
a) KFK-er
b) karbondioksid (CO2)
c) metan (CH4)
d) ozon (O3)

 

4) Både forbrenning av ved og kull gir utslipp av CO2. Vil kull eller ved bidra mest til klimaendringer?
a) ingen av dem bidrar
b) begge bidrar likt
c) ved
d) kull

 

5) Vi regner med at ett av alternativene under ikke har bidratt til å økt temperaturen i atmosfæren i de siste 30-50 årene. Hvilket?
a) atomkraftverk
b) solaktiviteten
c) avskoging
d) menneskers utslipp av gasser til atmosfæren

 

Resultater:

Antall riktige svar (i forhold til antall mulige):

Du svarte feil på følgende spørsmål:

Prosent riktig:

Obs! Denne spørreoppgaven virker best med Internet Explorer og nye versjoner av Netscape! Hvis løsningsvinduet blir borte kan du åpne det igjen ved å klikke på oppgavelinjen.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.04.2004 21:17:42 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013