espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
fordypning
1. Tørke i middelhavs-landene
- hvorfor er tørke viktig
- tørkefremmende faktorer
- strategier for å takle tørke
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
     
 

Mat & Klima 

Les mer

Faktorer som bidrar til tørke i middelhavslandene og resten av verden

Det er tre hovedfaktorer som med sikkerhet påvirker frekvensen og alvorligheten av tørke rundt omkring i verden.

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Vi har kommet inn på alle faktorene i andre emner. Her skal vi se mer på¨hvordan de henger sammen og hvordan de påvirker planeten i sin helhet og middelshavsområdet spesielt. Disse faktorene er:

· El Niño-episoder (El Niño Southern Oscillation, ENSO)
· Den nordatlantiske svingningen (North Atlantic Oscillation - NAO)
· Andre mulige påvirkninger 

 

El Niño Southern Oscillation (ENSO)

Man hører stadig om El Niño, La Niña og deres virkninger på klimaet rundt om i hele verden. Fenomenet påvirker den sørlige halvkule aller sterkest og vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvordan det kan få konsekvenser for forholdene i nord. 

Fenomenet kalles den sørlige oscillasjonen (”de sørlige værsvigningene”). Selv om vi ikke har kjent til dette fenomenet så lenge, er det en syklus som har virket på jorda i mange århundrer. 

Gjennomsnittstemperatur og fordeling av nedbør varierer i takt med den sørlige oscillasjonen, ikke bare i det tropiske stillehavet, men også i fjerne regioner på de nordlige breddegradene. Disse svingningene kan noen ganger medføre ekstreme episoder, med farlig flom og tørke.

Under en El Niño-episode øker temperaturene, nedbørsmengden og fordampningsraten i det østlige Stillehavet. I den vestlige delen av Stillehavet derimot, ser man lavere nedbørsmengder enn vanlig. La Niña har den motsatte effekten.

 

1. Uregelmessigheter i temperaturen ved havoverflaten under El Niño og La Niña.
NOAA NCEP EMC CMB GLOBAL des 1997 og des 1999).
På de to kartene kan du se temperaturforskjeller ved havoverflaten under en El Niño-episode (øverst) og en La Niña-episode (nederst).

For å kunne vite om vi er inne i en El Niño-episode, en La Niña-episode eller et nøytralt mellomstadium, og dessuten hvor kraftig episoden er, bruker vi forskjellige måleparametre. Ett av dem måler temperaturforskjellen i overflaten av den tropiske Stillehavet (SST). Et annet måler trykkforskjellene mellom øst- og vestkystene av de sørlige kontinentene (SOI). Disse målene brukes til å forutsi klimaforholdene. De brukes også for å være forberedt på konsekvensene av ekstreme episoder.

 

 

2. Positiv NAO-indeks
 http://www.ldeo.columbia.edu/NAO/

NAO – North Atlantic Oscillation

 

På samme måte som den sørlige oscillasjonen, er det en tilsvarende oscillasjon (”værsvigning”) på den nordlige halvkule. Den nordatlantiske oscillasjonen (NAO) er en av de viktigste faktorene som påvirker klimaet i Nord-Atlanterhavet. Den har også konsekvenser for Middelhavsområdet, spesielt om vinteren. 

NAO-indeksen varierer fra år til år, men pleier å forbli i en fase i flere år om gangen. På figuren over ser du en positiv NAO-indeks. 

I den motsatte situasjonen er det en mye mindre trykkforskjell mellom Azorene og Island og forholdene er mer ustabile med regn og fuktighet. Det skyldes at det ikke er noe som hindrer vindene i å komme inn i middelhavsområdet. 

 

Andre faktorer som virker inn på de klimatiske forholdene i middelhavsområdet

 

Forskere har vist at NAO har en avgjørende rolle i å påvirke nedbørsmønstrene i regionen om vinteren. Temperaturanalyser i middelhavsområdet fra de siste 40 årene har vist en utvikling som stemmer overens med mønsteret på den nordlige halvkule og svingningene i NAO-indeksen.

Men ikke alle variasjonene i middelhavsområdet kan forklares av NAO og ENSO. Andre globale klimafenomener kan også påvirke forholdene.

 

Noen av fenomenene som studeres for å forklare variasjonene, er de asiatiske monsunene og nedbøren i Sahel. Dette gjelder særlig midt på sommeren når Hadley-cellen beveger seg nordover.

3. Trykkforskjellen i Middelhavet.

Om denne siden:
Forfatter:  Marta Moneo and Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - España
Vitenskapelig kvalitetssikring: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University – USA og
Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Pedagogisk kvalitetssikring: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - España
Sist oppdatert: 12/05/2004
Oversatt og bearbeidet av Nicolai Steineger og Erik Steineger

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.02.2005 14:50:33 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013