espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
fordypning
1. Tørke i middelhavs-landene
- hvorfor er tørke viktig
- tørkefremmende faktorer
- strategier for å takle tørke
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
     
 

Download

 

Mat og klima

Mer om temaet

Oppgavesett: Tørke i middelhavslandene

Oppgaveark 3: Faktorer som bidrar til tørke

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Øvelser i forbindelse med teksten "Tørkefremmende faktorer":

1. Se en gang til på siden om faktorer som bidrar til tørke og merk deg alle de ulike faktorene som fører til tørke. Kan du finne faktorer som ikke er nevnt i teksten?  


2. Se for deg de mulige sosiale, miljømessige og økonomiske virkningene av tørke.


3. I teksten kan du lese om risiko og håndtering av kriser. Tenk gjennom skrittene som er nødvendige i håndtering av tørke og hvordan disse virker sammen. Fyll deretter inn "Syklus for krisehåndtering" med ordene som mangler:

 

  • Katastrofe
  • Tilpasning
  • Gjenoppretting
  • Vurdering av påvirkninger
  • Rekonstruksjon
  • Beredskap
  • Respons
  • Forutsigelse
  • Tidlig varsling

 

 


Chart by Stephanie Schnell.

 

4. Let etter nettsider om systemer for tidlig varsling. Finn ut hvordan disse virker og hvor vellykkede de er. Gi eksempler.

 

 
Om denne siden:
Forfatter: Stephanie Schnell - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-13

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 13.05.2005 11:24:21 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013