espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
fordypning
1. Tørke i middelhavs-landene
- hvorfor er tørke viktig
- tørkefremmende faktorer
- strategier for å takle tørke
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
     
 

Download

 

Mat og klima 

Mer om temaet

Oppgaver: Tørke i middelhavslandene

Oppgavesett 1: Klimadiagrammer

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Klimadiagrammer gir viktig informasjon om nedbørsmengde og temperatur på et konkret sted.

 

Diagram ved Julia Heres.

Forklaring til diagrammet:

1. navn på sted/by
2. høyde over havet
3. gjennomsnittlig årlig temperatur
4. gjennomsnittlig årlig nedbør
5. nedbør i mm
6. måned
7. temperatur i °C

 

Klimaet er de gjennomsnittlige værforholdene å et bestemt sted. Derfor kan ikke klimaet observeres direkte. Vi trenger minst 30 års data for å avgjøre det gjennomsnittlige klimaet.

Et klimadiagram er den beste måten å visualisere klima på. Klimadiagrammet ovenfor kalles et Walter Lieth-diagram.

Walter Lieth-diagrammer er nedbør ofte vist med en linje i stedet for 12 kolonner og tørre og fuktige måneder kan leses av direkte. 

Tørre måneder er måneder når fordampningen er større enn nedbørsmengden. I tørre måneder ligger temperaturlinjen høyere enn nedbørslinjen. Disse månedene er svært tørre. Diagrammet ovenfor har ingen måneder med slik tørke.

Fuktige måneder er måneder når nedbørsmengden er større enn fordampningen. På Walter Lieth-diagrammer, er fuktige måneder de månedene når nedbørslinjen ligger høyere enn temperaturlinjen. Alle måneder i diagrammet ovenfor er såkalt fuktige måneder.

Klimadiagrammer kan også vises i andre formater, for eksempel som sirkeldiagrammer.

 

Bruk informasjonen nedenfor og tegn ditt eget klimadiagram for Barcelona.

Instruksjoner:

- Bruk millimeterpapir
- Tegn først inn månedene på x-aksen. Sørg for at 5 mm representerer én måned.
- Tegn deretter hver av de to y-aksene: 
sett temperatur på den første y-aksen, og la 1 cm tilsvare 100C.
sett nedbør på den andre y-aksen og la 1 cm tilsvare 20 mm nedbør.
- Merk av  temperaturdata og trekk en rød linje mellom punktene.
- Merk av nedbørsdata og trekk en blå linje mellom punktene - eller tegn inn 12 adskilte kolonner.

 

Barcelona (175 moh)

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

årlig

°C

9.1

10.3

11.8

14.1

17.4

21.2

24.2

24.1

21.6

17.5

13.1

9.9

16.2

mm

38.0

37.5

47.0

47.2

43.8

37.7

27.5

43.8

76.3

96.2

51.2

43.7

590

 

°F

48.4

50.5

53.2

57.4

63.3

70.2

75.6

75.4

70.9

63.5

55.6

49.8

61.2

inch

1.5

1.5

1.9

1.9

1.7

1.5

1.1

1.7

3.0

3.8

2.0

1.7

23.2

 


 

Se på denne nettsiden: worldclimate.com

Finn hjembyen din eller et sted i nærheten, og bruk data på web-ssiden til å tegne et klimadiagram for stedet der du bor.

 

Samle inn dine egne data og tegn et enkelt klimadiagram

Du trenger:
- termometer
- nedbørsmåler

Mål temperatur og nedbørsmengde hver dag til samme tid (f.eks. kl 1300) i én uke og registrer informasjonen i tabellen.

 

Dag

1

2

3

4

5

6

7

°C

 

 

 

 

 

 

 

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk:
Dette "klimadiagrammet" viser bare data for én uke. Et skikkelig klimadiagram viser gjennomsnittsværet over minst 30 år.


Sammenlikning av to klimadiagrammer

Skriv ut oppgavearket og prøv å besvare spørsmålene på det.

 

Klimadiagrammer for Ny Ålesund og Jerez de la Frontera. 
Forfatter Dipl. Met. Bernhard Mühr, Institute for Meteorology and Climate Science, Universitetet i Karlsruhe. 
Kilde: www.klimadiagramme.de

 

 

Om denne siden:
Forfatter: Sarah Ancot - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-12

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 12.05.2005 16:31:18 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013