espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
fordypning
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
- FNs klimapanel
- Framtidige utslipp
- Ulike steder på jorden
- Sårbarhet og tilpasning
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
3. Hvordan hindre klimaendringer?
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Les mer

2. En varmere verden
- hvordan blir den?

 

Oppgaveark 1 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

1. Spørsmål som besvares individuelt eller i grupper

a) Hva er et scenario? Hva skiller scenarier for klimaendringer fra værmeldinger?

b) Alle framtidsscenarier indikerer at selv om vi nå reduserer våre utslipp av klimagasser vil temperaturen i atmosfæren likevel fortsette å stige de neste 100 årene, og havnivået vil stige de neste 1000 årene. Hvorfor er det slik? 

 

2. Finn fordeler og ulemper

 

(Foto:  www.letsgroworganic.co.uk)

Høyere temperatur kan føre til hyppigere og hissigere skybrudd. Dette får for eksempel følger for dyrking av tomater, siden tomater er sårbare for hagl og flom, og trenger jevn fordeling av regn og sol for å vokse. Dermed får det også konsekvenser for toamtbonden, siden han får problemer med avlingene sine. Kanskje får det også konsekvenser for deg ved at tomatene blir dyrere?

 

I teksten står det hvordan hyppigere og kraftigere nedbørhendeleser kan få følger for tomatavlinger, tomatbonden og deg. Det kan for eksempel også gjøre at lokale fotballkamper og sommerfestivaler oftere blir avlyst.

Fordeler :-)

Ulemper :-(

Tørke    
Kraftigere snø- og regnfall    
Høyere dagtemperaturer    
Mer solskinn    
Mindre solskinn    

Mer vind

   

På hvilke måter vil du personlig kunne oppleve at hver av endringene i tabellen kan virke inn på ditt liv? Hva kan være positiv og hva kan være negativt? Lag en tabell tilsvarende denne og fyll den ut. (Det er ikke sikkert at alle boksene skal fylles – kanskje finnes det konsekvenser som er BARE positive eller BARE negative?).

 

3. Klimascenarier og utslipp av CO2

Hvordan konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren vil utvikle seg for fire hvert ulike scenarier. (Tilpasset fra FNs klimapanel, klikk for å forstørre, 60 kB)

Studer diagrammet og se det som står om ulike fremtidsscenarier i teksten. Figuren viser hvordan utslippet av CO2 kan tenkes å utvikle seg for hvert av de fire scenariene.

Hvorfor vil det øke så mye for scenario A2? Hvorfor vil utslippet minke etter år 2050 i scenario A1? Hvorfor er B1 det scenariet som gir minst økning i karbonutslippene?

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.01.2004 15:16:40 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013