espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
fordypning
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
- FNs klimapanel
- Framtidige utslipp
- Ulike steder på jorden
- Sårbarhet og tilpasning
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
3. Hvordan hindre klimaendringer?
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Les mer

2. En varmere verden
- hvordan blir den?

 

Oppgaveark 2 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

1. Spørsmål som kan besvares individuelt eller i grupper

a) I hvilken grad et land blir rammet av klimaendringer er avhengig av minst tre forhold: Hvor utsatt og sårbart landet er og hvor stor tilpasningskapasitet det har. Forklar hva som menes med disse tre begrepene.

b) Hvorfor er isbjørnen og andre polare dyrearter spesielt sårbare for klimaendringer?

c) På hvilken måte er det viktig å ta hensyn til atmosfæresystemets treghet når en skal gjøre modellberegninger for å forutsi og beskrive klimaendringer?

 

2. Lag klima-relevant statistikk 

Gå til nettsiden www.globalis.no. Velg fire ulike land, for eksempel:

1) ditt land i Europa
2) USA
3) Kina
4) Sudan

For hvert land, finn informasjon om

1) dagens befolkningsstørrelse og befolkningsvekst og beregnet befolkningstall for 2015
2) dagens energiforbruk per innbygger
3) dagens CO2-utslipp per innbygger og hvordan dette har utviklet seg de siste 10 årene

Kan du ut fra disse dataene si noen om i hvilken grad dette landet bidrar og kommer til å bidra til økt drivhuseffekt?

3. Kjør klimamodell

Nettsiden http://miljolare.no/data/inn/index.php?a=LR1 har en klimamodell.

Velg minst to ulike land, velg forutsetninger/scenarier i modellen og kjør den. Se på minst to konsekvenser for hvert land, og skriv en liten rapport om hva du fant ut.

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.04.2004 12:06:25 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013