espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Klima i byer
innføring
1. Luftforurensing
2. Klima i byer
- Hva styrer det urbane klimaet?
- Urbane varmeøyer
- Lokal luftsirkulasjon
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Sur nedbør
fordypning
     
 

Klima i byer

Innføring

Oppgavesett: Vind i byen

Oppgaveark 2: Test kunnskapene dine

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

 

Kan du besvare disse spørsmålene om klima i byer?


1) Hvilken faktor påvirker ikke klimaet i byen?
a) luftforurensning
b) albedo
c) jordsmonnet byen er grunnlagt på
d) forbrenning av fossile brensel

 

3) Intensiteten til den urbane varmeøya (UHI) ...
a) ... endrer seg ikke i løpet av året.
b) ... er høyere om vinteren enn om sommeren.
c) ... er høyere om sommeren enn om vinteren.
d) ... er høyest om høsten.

 

5) Forekomsten av UHI fører til endringer i byklimaet.
Hvilken påstand er feil?
a) Vekstsesongen er lengre.
b) Nedbørsmengden er større.
c) Det er flere varme dager i byen enn i landlige omgivelser.
d) Cumulusskyer sees sjeldnere.

 

7) Luftsirkulasjonen i byer styres ikke av ...
a) lufttemperatur
b) hvor bratte takene er eller hvor brede gatene er
c) hvor ujevn overflaten er
d) forekomst av barrierer

 

9) Gjennomsnittlig årlig vindhastighet i Chicago er ...
a) 1 m/s
b) 50 m/s
c) 10 m/s
d) 100 m/s
2) Hvilken av disse bidrar ikke til å skape urbane varmeøyer?
a) boligområder
b) industriområder
c) kraftverk
d) en stor togstasjon

 

4) Fenomenet urban varmeøy-intensitet UHI påvirker menneskets helse negativt. Det kan forårsake...
a) høyt blodtrykk
b) hoste
c) konstant kulde utenfor byen
d) overoppheting

 

6) Hvilken påstand er feil?
Luftforurensning ...
a) ...minsker luftas gjennomsiktighet.
b) ...endrer sammensetningen av lufta i byer.
c) ... er høyest om kvelden.
d) ... reduserer mengden solstråling som når overflaten.

 

8) Hvilken påstand er riktig?
Vindhastigheten er ...
a) ... høyere i sentrum av byen enn i forstedene
b) ... høyere på gatehjørner enn midt i gata.
c) ... høyere på sommeren enn på vinteren.
d) ... høyere i byer enn i urbane områder.

 

10) Hva kan bidra til å redusere den negative virkningen av byklimaet?
a) at folk flytter inn i bysentrum
b) å øke antall parker og gressplener
c) å øke antall kraftverk
d) å bygge høyere bygninger

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

 

Om denne siden:
Forfatter: Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Prof. Dr. Helmut Schrettenbrunner og Dr.Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-13

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 13.05.2005 13:20:43 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013