espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Klima i byer
innføring
1. Luftforurensing
- Hva er det?
- Årsaker
- Negative virkninger
- Truede områder
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Klima i byer
3. Sur nedbør
fordypning
     
 

Klima i byer

Innføring

Kapittel 1:
Luftforurensing forårsaket av menneskelig aktivitet

Menneskeskapt luftforurensning er et alvorlig problem i urbane områder. Det endrer det urbane klimaet og forringer naturmiljøet, økonomien og menneskenes helse. Høy konsentrasjon av industri og transport fører til stor tilførsel av luftforurensing til den urbane atmosfæren. Smog og mye nedfall av støv og sot er typiske effekter av denne typen forurensing..

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Industrielle katastrofer og tilfeller av svikt i den industrielle infrastrukturen kan føre til plutselig tilførsel av store mengder luftforurensing. Dette kan forringe naturmiljøet permanent. Det er også svært skadelig for mennesker. Luftforurensing er et internasjonalt problem, som i det såkalte ”Svarte triangelet”. Dette befinner seg i grenseområdet mellom Tyskland, Polen og Tsjekkia, hvor store mengder brunt kull utnyttes.


 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 27.01.2005 18:53:07 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013