espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Klima i byer
innføring
1. Luftforurensing
2. Klima i byer
3. Sur nedbør
- Hva er det?
- Virkninger
- Truede områder
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Download

 

Klima i byer

Innføring

Oppgavesett 2

Regnvann og surhet

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Denne oppgaven vil hjelpe deg til å se på surheten til regnvann og hvordan sur nedbør påvirker stein som inneholder kalsiumkarbonat - som for eksempel marmor og kalkstein.

 

Du trenger dette til eksperimentene:

 

trakt og flaske til innsamling av regnvann

 

pH-måler eller pH-papir med liten skala

 

liten glassbeholder eller urglass

 

marmorbiter (fast, ikke porøs)

 

beholder, 100 ml

 

vann

1

hårtørker

 

fortynnet nitratsyre (2N)
[C; R: 35; S: 23-26-36/37/39]

1

nøyaktig vekt

  plastflasker til vanninnsamling

 

Figur 1: Utstyr for innsamling av regnvann
© 2004 M. Seesing

E1

Samle inn én eller flere prøver av regnvann. Hver prøve på være på minst 50 ml. Bruk oppsettet som er vist i figur 1 til å samle inn prøvene.

Samle inn andre vannprøver, som for eksempel fra drikkevann, en vanndam og sjøvann til sammenlikning.

 

E2

Hell noen få ml regnvann i en ren beholder eller på et rent urglass. Mål pH. Gjør det samme med e andre prøvene dine. Rene beholdere forhindrer at prøvene blir forurenset.

Skriv ned resultatene.

 

 

No.

prøve 

pH value

 

No.

prøve 

pH-verdi

1

 

   

5

   

2

 

   

6

   

3

 

   

7

   

4

 

   

8

   

E3

Hell 50 ml regnvann i et høyt beger som tar 100 ml.  Hell like mye 2N nitratsyre i et annet 100 ml-beger.  Mål pH i løsningene med pH-meter eller pH-papir med liten skala.  Finn to marmorbiter som begge veier om lag 6 gram.  Skriv ned nøyaktig vekt for hver av dem og legg dem i begrene. Forsikre deg om at hele marmorbiten er dekket av væske. Dekk deretter begrene til med urglass og se hva som skjer med marmorbitene.

  1. Skriv ned resultatene i tabellen nedenfor.
  2. Kriv ned observasjonene dine under tabellen.
  3. Etter om lag ti minutter, kan du teste gassen i beholderen med en brennende trepinne, og se om gassen brenner.
  4. Etter 15 minutter tar du marmorbitene ut av begrene, renser dem godt med avionisert vann og tørker dem med hårtørkeren. Deretter veier du dem og merker deg presis vekt.
  5. Mål pH i løsningen som er igjen i begrene.
  6. Legg marmorbitene tilbake i samme løsning og dekke til begrene med urglass igjen. Etter noen dager renser, tørker og veier du dem igjen og måler pH i løsningene.

 

1. måling

2. måling

løsning

   

massen til marmorbiten før eksperimentet

   

pH-verdien til løsningen før eksperimentet

   

massen til marmorbiten etter 15 min.

   

pH-verdien ti lløsningen etter 15 min.

   

massen til marmorbiten etter ___ dager

   

pH-verdien til løsningen etter ___ dager

   

Gassen i beholderen:

¨brenner

¨kveler flammen

¨ingen av delene

¨brenner

¨kveler flammen

¨
ingen av delene

 

Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-18

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.05.2005 12:19:15 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013