espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Klima i byer
innføring
1. Luftforurensing
2. Klima i byer
3. Sur nedbør
- Hva er det?
- Virkninger
- Truede områder
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Klima i byer

Innføring

Oppgavesett 1

Test deg selv:

Quiz om årsakene til sur nedbør

Dette er en interaktiv webside.

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 
Finn riktige svar!

1) Vi bruker begrepet "sur nedbør" fordi denne nedbøren har pH-verdi under:
a) pH 7,0
b) pH 5,6
c) pH 5,0
d) pH 4,6

2) pH-verdien til regnvann indikerer:
a) mengden karbondioksid i regnvann.
b) mengden støv i regnvann.
c) mengden vann i regnvann.
d) mengden hydrogen-ioner i regnvann.

3) Hvar er surere enn nybrygget kaffe?
a) friske tomater
b) nydestillert vann
c) friskt blod
d) fersk melk

4) Hvilke(n) påstand(er) er sann(e)?
a) Svoveldioksid fra kullkraftverk forhindrer sur nedbør.
b) Nitrogenoksider fra bileksos øker pH i regnvann.
c) Sur løsning av karbondioksid i regnvann kalles sur nedbør.
d) Svoveldioksid og nitrogenoksider er de viktigste årsakene til sur nedbør.

5) Hvor økte utslippene av svoveldioksid mest mellom 1960 og 1995?
a) i Europa
b) i Nord-Amerika
c) i Asia
d) i Oceania

6) Hvilket land slapp ut mest nitrogenoksider i 1995?
a) Kina
b) USA
c) India
d) Tyskland

7) Hvordan forandret utslippene av nitrogenoksider seg i Europa mellom 1990 og 1998?
a) Utslippene var stabile.
b) Utslippene minsket med om lag 15 prosent.
c) Utslippene minsket med om lag 21 prosent.
d) Utslippene minsker med om lag 44 prosent.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!
Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo
Sist oppdatert: 2005-05-18

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.05.2005 11:47:44 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013