espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Øvre atmosfære
innføring
1. Grunnleggende om stratosfæren
- lag
- sammensetning
- observasjon
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Hull i ozonlaget
fordypning
     
 

Download

 

Øvre atmosfære

Innføring

2. Værforsknings-quiz

Oppgavesett 2

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Dette er en interaktiv webside. For en utskriftsvennlig versjon, bruk knappene ovenfor.

 

Finn de riktige svarene!

1) Hvorfor sprekker værballonger på høyder mellom 30 og 35 kilometer?    De sprekker fordi:
a) svært aggressive fugler flyr i denne høyden.
b) lufttrykket minsker med økt høyde og gassen inni ballongen utvider seg mer og mer.
c) ballongene har en selvutløsende mekanisme som gjør at de eksploderer på disse høydene.
d) sollys ødelegger utsiden av ballongen i slike høyder.

2) Hvilke målemetoder bruker interaksjonen mellom molekyler og lys?
a) SONAR
b) SODAR
c) LIDAR
d) RADAR

3) Hvilket måleutstyr brukes i høyder over 40 km?
a) satelitter
b) luftskip
c) værballonger
d) forskningsfly

4) Hvor stor del av stratosfæren opptar ozonlaget?
     Om lag:
a) 1/10
b) 1/1000
c) 1/1000 000
d) 1/1000 000 000

5) Hvilke(n) uttalelse(r) er riktig(e)?
a) I troposfæren øker temperaturen med økt høyde.
b) Tropopausen er en svært rolig del av atmosfæren.
c) I stratosfæren minker temperaturen med økt høyde.
d) Tropopausen er kararkterisert ved minmumstemperatur.

6) va er lufttrykket på 11.000 meters høyde?
  Det er om lag:
a) 500 hPa.
b) 250 hPa.
c) 120 hPa.
d) 60 hPa.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen!
Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Vurdering: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Mainz, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.05.2005 14:09:29 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013