espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Øvre atmosfære
innføring
1. Grunnleggende om stratosfæren
- lag
- sammensetning
- observasjon
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Hull i ozonlaget
fordypning
     
 

Download

 

Øvre atmosfære

Innføring

1. Lagene i atmosfæren

Oppgavesett 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Vi deler atmosfæren inn i ulike lag. Alle disse lagene har forskjellige særtrekk. For eksempel har ulike lag forskjellige temperaturspekter, ulikt strålingsnivå og ulik kjemisk sammensetning. Dette oppgavesettet vil hjelpe deg med å kjenne igjen hvilken del av atmosfæren som er hvilken.

 

© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Jordas atmosfære og atmosfærens lag

T1

Les teksten i dette avsnittet og fyll ut med disse ordene i de hvite boksene  nedenfor:
mesosfære, troposfære, havnivå, stratosfære, stratopause, termosfære, mesopause tropopause

T2

Tegn inn plasseringen til ozonlaget på to måter:
1. basert på plasseringen av høy ozonkonsentrasjon i grafen nedenfor.
2. basert på høye verdier for blandingsforholdet for ozon.
Det skal være mulig å skille de to måtene å plassere ozonlaget på selv om disse overlapper!

Ozon i ozonlaget beskytter oss mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Ozon absorberer den ultrafiolette strålingen, omdanner den til varme og forhindrer dermed at strålingen når jorda.

 

 

Ozon-profiler (IUP Bremen).  Klikk for større bilde!

 

T3

Ozonkonstentrasjoner (µg/m³) og ozone mixing rations (%, ppm) er to ulike måter å måle mengden ozon i atmosfæren på. Hvilken av disse to grafene likner mest på temperaturprofilen i stratosfæren? Utdyp svaret kort basert på plasseringene av maksimalverdiene

 
Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz - 2004-05-04
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 27.12.2005 12:19:29 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013