espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Klima i byer
innføring
1. Luftforurensing
- Hva er det?
- Årsaker
- Negative virkninger
- Truede områder
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Klima i byer
3. Sur nedbør
fordypning
     
 

Download

 

Klima i byer

Innføring

1. Kriterier for forurensninger

Oppgavesett 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Vi klassifiserer luftforurensning på en slik måte at vi kan se på forholdet mellom forskjellige forurensninger, hvordan disse påvirker miljøet og hvilken effekt menneskelig aktivitet har.

 

Forfattere: Anita Bokwa, Michael Seesing, 
             Pawel Jezioro (©2004)

 

 

 

 

 

  • T1

Fyll inn i tabellen nedenfor for å vise opprinnelsen til hver luftforurensning, hvorvidt stoffet slippes direkte til luft eller om det dannes som resultat av atmosfæriske reaksjoner - og hvorvidt dette er en gass eller en aerosol (partikkel).  

 

 

                           
         opprinnelse  
                 
          

                              
  omdanning  
                             

       type substans 
                         

 

naturlig 
            

menneske-skapt

primær 
               

sekundær   

aerosol 
              

gass   
          

svoveldioksid fra kullfyrt ovn.

                  

ozon fra skogbranner i Indonesia i 1997
(se under Nedre atmosfære, innføring, under vegetasjonsbranner)

                 

røyk fra skogbranner i Indonesia i 1997
(se samme nettsider)

                  

sinkoksid fra nedbrytning av bildekk.

                  

karbondioksid fra et moderne kullkraftverk med høy pipe

                  

karbondioksid fra et moderne kullkraftverk med lav pipe

                  

silikondioksid fra vulkanutbrudd i  Pinatubo-fjellet
(se under Øvre atmosfære, innføring, om stratosfærens sammensetning)

                 

nitrogenoksider fra en stasjonær dieselgenerator

                 

terpen (flyktige hydrokarboner) fra en furu

                 

svoveldioksid fra busser

                 

ozon over en stor by om sommeren

                  

caesium 137 fra Tsjernobyl-ulykken (Ukraina) i 1986

                 

svovelsyre i skyer

                   
                    
                   
                     

 

Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Tyskland
Vurdering: Dr. Anita Bokwa - Jagiellonian University - Krakow / Polen
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-13

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 13.05.2005 11:44:46 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013