espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
więcej
1. Oceany i klimat
- Zmiany klimatu i oceany
- Oscylacja pn. atlantycka
- Podnoszenie się poziomu morza
* Ćwiczenie 1
2. Substancje odżywcze w oceanach
3. Gazy i fitoplankton
     
 

Download

 

Oceany

Dowiedz się więcej!

1. Oceany i klimat

Ćwiczenie 1
Oscylacja Północnoatlantycka

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Prawda czy fałsz?

Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania związane z Oscylacją Północnoatlantycką?

Naciśnij zielony guzik jeżeli uważasz, że odpowiedź jest poprawna zaś czerwony gdy błędna.


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) jest wynikiem różnicy ciśnienia pomiędzy Azorami (30° N) i Islandią (60°N).

 


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) jest wynikiem różnicy temperatury pomiędzy Azorami (30° N) a Islandią (60° N).


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) jest efektem opadów pomiędzy Azorami (30° N) a Islandią (60° N).

 


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) ma największe znaczenie latem.

 


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) ma największe znaczenie wiosną i jesienią.


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) ma największe znaczenie zimą.

 


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) ma jedynie jedną fazę.


Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) posiada dwie fazy.

.

 

Uzupełnij brakujące wyrazy

Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) jest wynikiem różnicy …………….pomiędzy ……………… 30° N a …………….. 60°N.

NAO ma największe znaczenie ………….i ma ………  fazy. Każda z nich powoduje odmienne warunki pogodowe w rejonie Północnego Atlantyku. …………….., …………………………., ………………… i ………………są pod bezpośrednim wpływem fazy NAO.

Brakujące wyrazy:

plony, Azory, zużycie energii, połowy ryb, Islandia, ciśnienie, dwa, gospodarka wodna, zima.


 
Spróbuj opisać i dokonać interpretacji zimowego wskaźnika NAO (1800-2000)!

 

Wskaźnik NAO - zima, dane do zimy 2002/2003
Źródło: dr Tim Osborn, Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania 


................................

................................

................................

................................

 


Warunki atmosferyczne podczas pozytywnej i negatywnej fazy NAO

Popatrz na obydwie ilustracje i napisz czego dowiedziałeś się o ciśnieniu atmosferycznym, burzach, wiatrach, ciepłych i wilgotnych zimach, chłodnych i suchych zimach, itd.

 

Warunki atmosferyczne podczas pozytywnej fazy NAO.

 

 

Warunki atmosferyczne podczas negatywnej fazy NAO.

 

Faza pozytywna NAO
źródło: patrz tekst "Oscylacja Północnoatlantycka"
Faza negatywna NAO

źródło: Hemera - Big box of art

O tej stronie:

Autor: dr Y. Schleicher - University of Nurnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbruner, J. Heres - University of Nurnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 29.10.2003
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Iwona Frytek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.03.2005 18:50:56 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013