espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
2. Przewidywanie przyszłości
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

Wstęp

Postępująca degradacja ziemi, wody i zasobów ekosystemów, wynikająca z nadmiernej eksploatacji, sprawia, że odpowiednie zaopatrzenie w żywność ponad 6-miliardowej populacji świata staje się coraz trudniejsze. Ze względu na wzajemną zależność systemów produkcji żywności na świecie, konsekwencje zmian w światowym wzorcu podaży i popytu mogą dotknąć więcej, niż tylko kilka miejsc na Ziemi.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

We wstępie do części „Wiadomości podstawowe” tematu Żywność i Klimat wspomnieliśmy, że zmiany klimatyczne w różnych regionach świata spowodowane globalnym ociepleniem mogą wpływać na produkcję żywności, na występowanie szkodników i chorób roślin uprawnych oraz na koszty produkcji. Pokazaliśmy też, że negatywne skutki zmiany klimatu w niewspółmiernym stopniu dotkną ubogich.

W części „Dowiedz się więcej!” będziemy mówili o rozwoju rolnictwa w przeszłości i o tym, jak będzie się ono zmieniało w przyszłości pod wpływem nowych warunków klimatycznych. Będziemy mówili o stosowaniu modeli komputerowych do prognozowania przyszłych zmian i o tym, co można zrobić, aby uniknąć niepożądanych skutków globalnego ocieplenia.

Jako przykład obszaru bardzo wrażliwego na zmiany klimatu posłuży tu region śródziemnomorski. Na nim w szczególności skoncentrujemy się w trzecim rozdziale. Pokażemy, jak wykorzystać modele komputerowe do przewidywania zmian w rolnictwie i w innych sektorach gospodarki.
 

1. Przeszłość i teraźniejszość

- Rośliny uprawne
- Chwasty, choroby i szkodniki
- Najważniejsze katastrofy klimatyczne w przeszłości, które miały wpływ na produkcję żywności
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3

2. Przewidywanie przyszłości

- Stan obecny i wątpliwości związane z przyszłością
- Od  rozwoju przemysłu do globalnych zmian klimatycznych
- Przykład kraju rozwijającego się: Egipt
- Przykład kraju rozwiniętego: Hiszpania
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3

3. Susza w rejonie Śródziemnomorskim

 - Znaczenie suszy
 - Czynniki powodujące susze
 - Zapobieganie suszom
 * Ćwiczenie 1
 * Ćwiczenie 2
 * Ćwiczenie 3
 


 O tej stronie:
Autorzy: Marta Moneo i Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 03.01.2005 21:06:27 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013