espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
więcej
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
     
 

Klimat miasta

Dowiedz się więcej!

 

Miasto wpływa modyfikująco na stosunki klimatyczne poprzez gęstość i charakter zabudowy oraz strukturę wykorzystywanych materiałów budowlanych. Przejawia się to przede wszystkim w zmianie bilansu promieniowania słonecznego, bilansu cieplnego oraz bilansu wodnego miasta. Naukowcy od wielu lat zajmują się też bioklimatem miasta - czyli wpływem różnego rodzaju bodźców, charakterystycznych dla klimatu miasta na organizmy żywe, w tym na człowieka.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Duże znaczenie dla stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka ma zanieczyszczenie powietrza w obszarach miejskich. Energetyka, różne rodzaje przemysłu, jak też różne rodzaje środków transportu dostarczają odmiennych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Na przykład, kwaśne deszcze, wywołane dostarczaniem do atmosfery dużych ilości tlenków siarki i tlenków azotu powodują nie tylko degradację gleby, zakwaszanie zbiorników wodnych, ale również straty gospodarcze w postaci szybkiej korozji elementów metalowych oraz niszczenie substancji budynków, szczególnie marmuru. Od kilkudziesięciu lat dąży się do zredukowania ilości zanieczyszczeń dostarczanych do atmosfery. W regionach zagrożonych dużymi stężeniami zanieczyszczeń wprowadza się monitoring powietrza atmosferycznego. Podejmowane są też liczne inicjatywy międzynarodowe, w postaci umów i traktatów.

 

1. Zanieczyszczenia powietrza wywołane działalnością człowieka

- Rola energetyki i transportu w zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego
- Rola przemysłu i innych działów gospodarki w zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego
- Oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na inne elementy środowiska oraz na gospodarkę
- Metody ograniczania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
* Ćwiczenie 1 - komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza
* Ćwiczenie 2 - ozon w mieście
 

2. Klimat obszarów zurbanizowanych

- Bilans promieniowania w mieście
- Bilans cieplny w mieście
- Bilans wodny w mieście
- Bioklimat miasta
* Ćwiczenie 1: Bilans promieniowania
* Ćwiczenie 2: Bilans cieplny
* Ćwiczenie 3: Bilans wodny
* Ćwiczenie 4: Bioklimat miasta

3. Kwaśne deszcze 

- Powstawanie kwaśnych deszczy
- Oddziaływanie kwaśnych deszczy na zdrowie ludzi i gospodarkę
- Co możemy zrobić aby przeciwdziałać kwaśnym deszczom?
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.03.2005 17:20:54 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013