espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
1. Budowa i skład
2. Efekt cieplarniany, promieniowanie i biosfera
3. Ozon i tlenki azotu
więcej
     
 

Troposfera

Wiadomości podstawowe

Troposfera

Co się dzieje w otaczającym nas powietrzu?

Naszą planetę otacza cienka warstwa powietrza. Staje się ona coraz rzadsza wraz ze wzrostem wysokości ponad powierzchnią Ziemi. Nazywamy ją atmosferą. Słowo to ma greckie korzenie; "atmos" znaczy w tym języku gaz lub opary, zaś "sphaira" to sfera, warstwa.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Skład powietrza, którym oddychamy oraz jego własności są istotne nie tylko dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Mają także wpływ na klimat Ziemi. Patrząc w górę w pogodny dzień widzimy jedynie niebieskie niebo. Gdybyśmy jednak zaczęli mierzyć temperaturę to okazałoby się, że ona aż do wysokości 100 km raz wzrasta a raz spada. Możemy więc stwierdzić, że istnieje kilka niewidocznych warstw atmosfery. Najniższa z nich to ta, w której żyjemy, i w której zachodzą procesy pogodowe. Rozciąga się ona od powierzchni Ziemi do wysokości około 8 km na biegunach i około 15 km nad równikiem. Nazywa się troposfera. To słowo także pochodzi z greki, "tropo" oznacza coś zmieniającego się. 

 

W troposferze temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości. Ta tendencja ulega zmianie na górnej granicy troposfery nazywanej tropopauzą. Teksty tworzące to pole tematyczne objaśniają cechy, skład i procesy chemiczne zachodzące w troposferze. 

Poniżej wymienione są tematy tekstów z poziomu podstawowego. Aby poszerzyć swoją wiedzę zajrzyj do części "Więcej".

 

The atmosphere from space

Atmosfera widziana z kosmosu
© NASA visible Earth

1. Wiadomości wstępne o troposferze

- Zmiany temperatury wraz z wysokością
- Troposfera a powierzchnia Ziemi 
- Z czego składa się powietrze troposferyczne?
* Ćwiczenie 1: Powietrze i temperatura
* Ćwiczenie 2: Klimat lokalny

 

2. Efekt cieplarniany, promieniowanie i biosfera

- Promieniowanie i efekt cieplarniany 
- Gazy cieplarniane
- Co wydzielają do powietrza rośliny?
- Pożary lasów
* Ćwiczenie 1: Pożary lasów
* Ćwiczenie 2: Promieniowanie cieplne 
                        i gazy cieplarniane
* Ćwiczenie 3: Model cieplarniany

3. Ozon i tlenki azotu

- Ozon - co to jest i jaką odgrywa rolę?
- Tlenki azotu - jaką odgrywają rolę i jak się tworzą?
- Smog ozonowy
* Ćwiczenie 1: Działanie ozonu
* Ćwiczenie 2: Smog ozonowy

 

O tej stronie:
Autor: dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-06-12
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 15.11.2004 08:09:47 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013