espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
więcej
1. Utlenianie i pomiary
2. Promieniowanie i gazy cieplarniane
3. Ozon i pożary
4. Gazy atmosferyczne
     
 

Troposfera

Dowiedz się więcej!

Procesy troposferyczne

Mówiąc o reakcjach chemicznych najczęściej mamy na myśli wielkie fabryki i procesy przemysłowe bądź doświadczenia laboratoryjne. Tymczasem w każdym litrze powietrza, którym oddychamy, w każdej sekundzie, zachodzi wiele procesów chemicznych. Większość z nich to utlenianie lub reakcje wywołane przez światło słoneczne. 

   

  podstawywięcej
  podstawywięcej
  podstawywięcej
  podstawywięcej
  podstawywięcej
  podstawywięcej
  podstawywięcej
  podstawywięcej
   
  chemical plant in the sky

  Procesy chemiczne i fizyczne zachodzą nieustannie tak w powietrzu, jak też w chmurach. Spróbuj wyobrazić sobie atmosferę jako wielką fabrykę chemiczną, ciągle wytwarzającą nowe cząsteczki i niszczącą stare, tak w miastach, jak też w terenach pozamiejskich.
  Fotomontaż: Elmar Uherek

   

  Teksty w tej części encyklopedii zaprezentują najważniejsze związki utleniające, jak ozon, OH i rodniki azotanowe, oraz reakcje chemiczne, w których biorą one udział. Dowiemy się jaką rolę odgrywa w tym światło, a także jakie rodzaje energii są przenoszone w powietrzu i dokąd ta energia wędruje. Gazy cieplarniane zostaną omówione bardziej szczegółowo. Przedstawimy też reakcje chemiczne z udziałem ozonu zachodzące w troposferze, oraz jak działalność ludzka wpływa na własności chemiczne troposfery.

   

  1. Główne utleniacze i pomiary

   - Utlenianie w atmosferze
   - Procesy chemiczne zachodzące w atmosferze nocą
   - Metody pomiarowe: spektroskopia
   * Ćwiczenie 1: OH, NO3 i utlenianie
   * Ćwiczenie 2: Promieniowanie, pochłanianie i kolor

   

  2. Promieniowanie, gazy cieplarniane i efekt cieplarniany

   - Bilans promieniowania Ziemi i efekt cieplarniany
   - Gazy cieplarniane: dwutlenek węgla i metan
   - Para wodna i chmury
   * Ćwiczenie 1: eksperymenty z CO2 i wodą
   * Ćwiczenie 2: model cieplarni 

  3. Ozon i pożary lasów

   - Dlaczego ozon jest niebezpieczny? (reakcje chemiczne)
   - Regulacja nadmiaru ozonu
   - Rola pożarów lasów 
   * Ćwiczenie 1: chemiczne własności ozonu 
   * Ćwiczenie 2: eksperyment modelowy na temat fotosmogu
   * Ćwiczenie 3: pożary lasów w Europie

  4. Gazy w atmosferze

  - Rozmieszczenie
  - Stężenie 

   

  O tej stronie:

  Autor: dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
  Recenzent: Dr. Mark Lawrence, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz
  Ostatnia aktualizacja: 2004-05-05
  Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

   

   top

  ESPERE / ACCENT

  last updated 27.11.2004 15:34:06 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013