espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

 

Od XIX wieku, a szczególnie w wieku XX, następował silny rozwój ośrodków miejskich. Nagromadzenie na ograniczonej przestrzeni dużej ilości budynków wpływa modyfikująco na różne elementy klimatu, m.in. takie jak: temperaturę powietrza, czy wiatr. Zarazem wiele czynników naturalnych wpływa na klimat miasta. Są to np.: szerokość geograficzna, ukształtowanie i pokrycie terenu, obecność zbiorników wodnych.


 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Na klimat miasta wpływają także inne elementy, związane z działalnością człowieka. Należą do nich przede wszystkim dwie dziedziny gospodarki: przemysł i transport. Obie charakteryzują się dużą koncentracją w obszarach miejskich i dostarczają do powietrza atmosferycznego duże ilości różnego rodzaju zanieczyszczeń. Efektem zanieczyszczenia powietrza jest występowanie m.in. niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego, gospodarki, jak i szkodliwych dla zdrowia człowieka zjawisk, takich jak smog, czy kwaśne deszcze. Na Ziemi istnieje wiele obszarów szczególnie zagrożonych występowaniem dużego zanieczyszczenia powietrza. Przykładem może być obszar tzw. Czarnego Trójkąta, znajdujący się na pograniczu Polski, Czech i Niemiec.

 

1. Zanieczyszczenia powietrza będące wynikiem działalności człowieka

- Co to jest zanieczyszczenie powietrza?
- Przyczyny antropogenicznego zanieczyszczenia powietrza
- Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza 
- Obszary szczególnie zagrożone zanieczyszczeniem powietrza
* Ćwiczenie 1: Podział zanieczyszczeń powietrza
* Ćwiczenie 2: Zanieczyszczenie powietrza

2. Klimat obszarów zurbanizowanych

- Czynniki kształtujące klimat miasta
- Miejska wyspa ciepła
- Lokalna cyrkulacja powietrza
* Ćwiczenie 1: Pomiar prędkości wiatru
* Ćwiczenie 2: Sprawdź swoją wiedzę!
* Ćwiczenie 3: Wiatr w mieście
* Ćwiczenie 4: Jak wyprodukować dym potrzebny do eksperymentu?
* Ćwiczenie 5: Wiatr we Frankfurcie / Legoland
 

3. Kwaśne deszcze

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.12.2004 16:22:34 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013