espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
1. Rośliny a klimat
2. Zmiany klimatu
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
więcej
     
 

Klimat i rolnictwo 

Wiadomości podstawowe

Wstęp

Postępująca degradacja gleb, wody i zasobów ekosystemów, wynikająca z nadmiernej eksploatacji sprawia, że odpowiednie zaopatrzenie w żywność ponad 6-miliardowej populacji świata staje się coraz trudniejsze. Ze względu na wzajemne zależności między systemami produkcji żywności na świecie, konsekwencje zmian w światowym wzorcu podaży i popytu żywności mogą dotknąć więcej niż tylko kilka miejsc na Ziemi.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Klimat jest podstawowym składnikiem zasobów przyrody i ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo i zasoby wodne są istotnie związane z klimatem.

Jeśli gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze nie zostanie ograniczone, to prędzej czy później doprowadzi to do ocieplenia powierzchni Ziemi, co wpłynie na klimat w skali regionalnej. Globalne ocieplenie prawdopodobnie zmodyfikuje również charakter zmienności klimatu i zwiększy występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zmiany klimatyczne w różnych regionach spowodowane globalnym ociepleniem mogą wpływać na produkcję żywności, na występowanie szkodników i chorób roślin uprawnych oraz na koszty produkcji. Należy się spodziewać, że negatywne skutki w znacznie większym stopniu dotkną ubogich niż bogatych.

W części „Wiadomości podstawowe” pola tematycznego "Klimat i rolnictwo" skoncentrujemy się na wyjaśnieniu, w jaki sposób zmiany klimatu mogą wpływać na produkcję żywności i jak klimat oraz rośliny i systemy produkcji żywności na świecie wzajemnie na siebie oddziałują.
 

1. Rośliny a klimat

- Rośliny a środowisko
- Rozmieszczenie roślin uprawnych na świecie 
- Chwasty, choroby i szkodniki 
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3

2. Zmiany klimatu a rolnictwo

- Jak zmiany klimatu wpływają na rośliny?
- Udział rolnictwa w wytwarzaniu gazów cieplarnianych
- Co stanie się z produkcją żywności w przyszłości?
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
 

3. Susza w rejonie Śródziemnomorskim 

- Co to jest susza?
- Typy susz
- Susza i pożary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2 
* Ćwiczenie 3
 


O tej stronie:
Autorzy:  Marta Moneo and Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 03.01.2005 21:04:45 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013