espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
więcej
1. Czy człowiek zmienia klimat?
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
     
 

Człowiek i klimat

Dowiedz się więcej!

W tej części znajdziesz poszerzone informacje o zagadnieniach omówionych na poziomie: "Wiadomości podstawowe". 
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Czy człowiek zmienia klimat?

- Zaobserwowane zmiany w koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze
- Zaobserwowane zmiany w klimatu Ziemi
- Bezwładność systemu klimatycznego
- Sprzężenia zwrotne
- Nagłe zmiany klimatu 
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
 

2. Jaki będzie świat po ociepleniu?

- Skutki zmian klimatu w różnych częściach świata
- Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC)
- Prognozy emisji gazów cieplarnianych a zmiany klimatu
- Zagrożenie i adaptacja 
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
 

3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?

- Większa emisja gazów pomimo postępu technologicznego
- Handel zezwoleniami na emisje w Unii Europejskiej
- Konwencja Klimatyczna ONZ
- Protokół z Kioto
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
 

źródło: NASA

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 03.01.2005 16:17:19 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013