espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
2. Ozon
     
 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

Procesy zachodzące w stratosferze

Nie można zrozumieć znaczenia stratosfery dla naszego życia i naszego wpływu na nią bez zrozumienia procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w warstwie ozonowej i w jej pobliżu.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

W tej części Encyklopedii opisujemy wybrane zagadnienia dotyczące procesów zachodzących w stratosferze oraz dlaczego emisje zanieczyszczeń lotniczych mają na nią wpływ. Następnie zajmujemy się procesami chemicznymi w warstwie ozonowej, zachodzącymi tak w warunkach naturalnych, jak też przy jej niszczeniu. Opisujemy rolę chlorofluorowęglowodorów, jak również często źle rozumiany, a przy tym słaby, związek między dziurą ozonową a globalnym ociepleniem.

1. Procesy fizyczne zachodzące w stratosferze i rola ruchu lotniczego

- Procesy fizyczne zachodzące w stratosferze
- Lotnictwo: jego rozwój i wpływ na klimat
* Ćwiczenie 1: Quiz o lotnictwie i klimacie
* Ćwiczenie 2: Transport, rozpad ozonu i wpływ CFC

 

2. Ozon stratosferyczny, chlorofluorowęglowodory i dziura ozonowa

- Ozon stratosferyczny: historia, powstawanie i pochłanianie
- Procesy chemiczne z udziałem chloru i powstawanie dziury ozonowej
- Chlorofluorowęglowodory i wodorochlorofluorowęglowodory
- Dziura ozonowa i globalne ocieplenie – źródło nieporozumienia
- Ochładzanie w stratosferze
* Ćwiczenie 1: dwukomorowy fotoreaktor
* Ćwiczenie 2: Ozon: tworzenie się, rozmieszczenie, absorpcja

O tej stronie:

Autor: Dr. Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-04-20

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.12.2004 10:32:04 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013