espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
- Eksempel 1: Europa
- Eksempel 2: India
- Følger for mennesker
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
3. Hvordan bremse klimaendringer?
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

2. En varmere verden
- hvordan blir den?

 

Oppgaveark 1

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 
Kan du svare på disse spørsmålene?

1) Klimaendringer vil sannsynligvis utsette Europa for mer...
a) tørke i Sentral-Europa og flom i Sør-Europa
b) flom om sommeren og tørke om vinteren i både Sentral- og Sør-Europa
c) flom i Sentral-Europa og tørke i Sør-Europa
d) sannsynligvis vil vi bare se veldig små klimaendringer i denne delen av verden

2) Hvilket av de følgende alternativene er den minst sannsynlige konsekvensen av hyppigere flommer i Europa?
a) næringsfattigere jordsmonn pga erosjon
b) fuktigere jord og derfor bedre avlinger
c) mer radioaktivt jordsmonn
d) jordbrukere legger om til avlinger bedre tilpasset fuktige forhold

3) Et varmere klima vil gjøre at noe dyre- og planteliv...
a) forflytter seg ned mot lavlandet og sørover
b) forflytter seg oppover i høyden og nordover
c) kommer til å forflytte seg, uten at vi foreløpig kan si noe om hvordan eller hvor
d) Alle planter og dyr er robuste, og vil ikke bli påvirket av varmere klima

4) Hvis klimaendringene gir "vinnere og tapere", er det sannsynlig at...
a) fattige land blir taperne og rike land blir vinnerne
b) Europa taper og USA vinner
c) kalde land blir taperne og varme land blir vinnerne
d) Det er meningsløst å peke ut "vinnere og tapere" blant land

5) Fattige land kan lide større skader ved klimaendringer enn rike land fordi de...
a) forurenser mer
b) ofte har et våtere klima
c) har mindre tilpasningskapasitet
d) Fattige land vil ikke lide større skader enn rike land

6) Hvilken av følgende sykdommer frykter vi størst spredning av som følge av varmere klima?
a) HIV/AIDS
b) influesa
c) tuberkulose
d) malaria

 

Resultater:

Antall riktige svar (i forhold til antall mulige):

Du svarte feil på følgende spørsmål::

Prosent riktig:

Obs! Denne spørreoppgaven virker best med Internet Explorer og nye versjoner av Netscape! Hvis løsningsvinduet blir borte kan du åpne det igjen ved å klikke på oppgavelinjen.

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.04.2004 19:51:43 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013