espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
- Eksempel 1: Europa
- Eksempel 2: India
- Følger for mennesker
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
3. Hvordan bremse klimaendringer?
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

2. En varmere verden
- hvordan blir den?

 

Oppgaveark 2

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

1. Skriv en tekst

Noen av de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringer kan inntreffe om 50-100 år. FNs klimapanel regner med at omkring år 2100 vil

  • middeltemperaturen ha steget med 1,4-5,8 grader
  • havnivået ha steget med 9-88 cm
  • nedbørmengden ha økt med 5-20%

Sannsynligvis vil du ikke være i live i år 2100, men det vil dine barn og barnebarn være. 

a) Ut fra hva du vet om effekter av klimaendringer - på hvilken måte tror du livene deres vil være forskjellig fra ditt?

b) Synes du vi skal anstrenge oss for å begrense våre utslipp av klimagasser i dag for å hindre problemer som først vil inntreffe om 50 eller 100 år?

 


2. Spørsmål som besvares individuelt eller i grupper

I teksten regner vi med at familien Muthialappa vil lide større tap ved klimaendringer enn en familie i Mellom-Europa. Hvorfor?

 

3. Skriv en tekst

Det fortelles at sauefarmere i Nord-Amerika var irritert på prærieulvene som tok lammene deres. Derfor jaktet de på rovdyret, og ulvene minket i antall. Men i stedet øket antallet harer og smågnagere, siden disse dyrene var ulvenes vanligste mat. 
  

Ulv og hare (tegnet av Linda Tam)

 

Etter hvert ble det så mye hare og smågnagere at de gjorde betydelig skade på frukthagene, og det ble satt i gang en storstilt utrydningsaksjon mot hare og smågnagere. De små dyrene ble nesten helt utryddet. Etter hvert begynte ulvepopulasjonen å øke i antall igjen, men nå var det lite av den vanlige maten. Derfor begynte ulvene for alvor å ta sauer og lam. 


Historien over er et eksempel på hvordan antallet av en art er avhengig av antallet av andre arter (både planter og dyr). Lag en tilsvarende fortelling om hvordan arter som er avhengig av hverandre kan bli påvirket hvis en art enten nesten dør ut eller blir veldig tallrik som følge av klimaendringer.

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.01.2004 15:01:34 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013