espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
- Hva kan du gjøre?
- Hva kan myndighetene gjøre?
- Internasjonalt samarbeid
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

3. Hvordan kan vi
bremse klimaendringene?
 

 

Hva kan du gjøre? 

Hvis du selv vil gjøre en innsats for å motvirke klimaendringer, kan du velge å unngå utslipp av klimagasser fra hverdagslige aktiviteter. 

Her er et par eksempler:

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Reiser

Biler og busser med bensin- eller dieselmotor slipper ut CO2. Hvis du bor slik at du har kort reiseavstand fra hjemmet til skolen eller arbeidet, blir utslippene mindre enn om du kjører langt hver dag. Utslippene blir mindre hvis du velger tog eller buss framfor bil. Hvis du går eller sykler unngår du helt å slippe ut CO2. Kjører du bil blir utslippene mindre hvis du velger et kjøretøy som bruker minst mulig bensin per mil. Utslippene blir også mindre hvis flere kjører sammen enn hvis man kjører hver sin bil. Den aller mest forurensende måten å reise på er fly. Utslippene blir langt mindre hvis du velger for eksempel tog i stedet for fly.

1. Fly er den mest klima-uvennelige måten å reise på. Photo: Corel Gallery

 

Elektrisitet

Sparer du på strømmen, blir det bruk for mindre elektrisitet fra kraftverk fyrt med kull, olje eller gass. Selv om du bor et sted hvor mye av strømmen kommer fra vannkraftverk, vindmøller eller atomkraftverk, bidrar lavere strømforbruk til å redusere utslippene av klimagasser. Det er fordi kraftnettet binder sammen kraftverk og forbrukere i flere land.

 

2.  EUROPA OM NATTEN: Hvordan ville dette bildet vært hvis alle hadde husket på å skru av lyset når de forlot rommet? Foto: NASA (klikk for å forstørre, 85 kB)

Når alle forbrukerne til sammen bruker mindre strøm, blir det bruk for færre kull- olje- og gasskraftverk som slipper ut CO2. Du kan for eksempel spare strøm ved å erstatte vanlige lyspærer med sparepærer, og slukke lyset hver gang du forlater et rom. Du sparer også strøm ved å skru elektriske apparater som TV, datamaskin eller stereoanlegg helt av når du ikke bruker dem.

 

Varer og tjenester

De fleste varer og tjenester vi kjøper bidrar til utslipp av klimagasser. Derfor er det stort sett slik at jo rikere vi er, jo større utslipp bidrar vi til gjennom vårt forbruk. Men noen ting vi gjør gir store utslipp, andre gir små. Derfor finnes det en lang rekke valg du kan gjøre hvis du vil bidra til mindre utslipp. For eksempel kan du velge varer som er produsert i nærheten. Da blir utslippene til transport mindre enn hvis du velger varer som er fraktet langt.

Neste side

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.04.2004 11:06:40 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013