espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
- Hva kan du gjøre?
- Hva kan myndighetene gjøre?
- Internasjonalt samarbeid
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

3. Hvordan kan vi
bremse klimaendringene?

 

Oppgaveark 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 
Kan du svare på disse spørsmålene?

1) Hvilke av følgende tiltak har noe med klimaendringer å gjøre?
a) La være å kaste søppel på bakken og på stranden
b) Skru av lyset når man forlater et rom
c) Bruke solkrem
d) Unngå utslipp av radioaktive stoffer fra kjernekraftverk o.l.

2) En bil bidrar mindre til klimaendringer hvis den...
a) går på blyfri bensin
b) har katalysator
c)bruker lite bensin eller diesel per kilometer
d) har åtte sylindere istedenfor fire

3) Den mest klimavennlige måten å komme seg til skolen på, er ved å...
a) ta bussen
b) sitte på i elektrisk privatbil
c) ta trikk eller tog
d) gå eller sykle

4)Man kan redusere utslippene av klimagasser ved å...
a) bruke fosfat-fritt vaskemiddel
b) spise sunn mat
c) unngå bruk av spraybokser
d) kjøpe færre produkter som har blitt transportert langt

5) Avskoging er...
a) når trær hugges eller brennes og ikke blir erstattet med nye trær
b) når trær hugges eller brennes og blir erstattet med nye trær
c) skogbrukslære
d) skogsarbeid

6) Avskoging virker inn på drivhuseffekten ved at...
a) skog tar opp CO2 fra atmosfæren
b) brenning av trær slipper ut SF6 til atmosfæren
c) trær slipper ut en spesiell gass som motvirker drivhuseffekten
d) trær reflekterer solstråling tilbake til atmosfæren

 

Resultater:

Antall riktige svar (i forhold til antall mulige):

Du svarte feil på følgende spørsmål::

Prosent riktig:

Obs! Denne spørreoppgaven virker best med Internet Explorer og nye versjoner av Netscape! Hvis løsningsvinduet blir borte kan du åpne det igjen ved å klikke på oppgavelinjen.

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.04.2004 20:20:44 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013