espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
- Hva kan du gjøre?
- Hva kan myndighetene gjøre?
- Internasjonalt samarbeid
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

3. Hvordan kan vi
bremse klimaendringene?

 

Internasjonalt samarbeid 

Fordi klimaproblemet berører hele verden, trengs det internasjonalt samarbeid for å finne virkelig effektive løsninger. Siden slutten av 1980-årene har det derfor pågått internasjonale forhandlinger for å begrense utslippene. Hittil finnes det to viktige, internasjonale avtaler om å bekjempe menneskeskapte klimaendringer.

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

  • Klimakonvensjonen (FNs rammekonvensjon om klimaendring) fra 1992, hvor de aller fleste av verdens land er med. Klimakonvensjonen sier at alle land skal arbeide for å motvirke farlige klimaendringer, og gir industrilandene et spesielt ansvar. Klimakonvensjonen legger grunnlaget for videre samarbeid. Landene som er med møtes hvert år for å drøfte nye tiltak mot klimaendringer. Les mer om Klimakonvensjonen her.
     

KYOTO-PROTOKOLLEN: I 1997 holdt Klimakonvensjonen en konferanse i Kyoto i Japan for å enes om en avtale som forpliktet industrilandene til å begrense utslippene av klimagasser. Foto: IISD (klikk for å forstørre, 81 kB)

  • Kyotoprotokollen fra 1997 er et tillegg til Klimakonvensjonen. Kyotoprotokollen setter grenser for utslippene av klimagasser fra hvert av industrilandene i perioden 2008-2012. Mer enn hundre land har sluttet seg til denne avtalen. Men det landet som slipper ut mest klimagasser, nemlig USA, er ikke med. Les mer om Kyotoprotokollen her.

For å oppfylle kravene i Kyotoprotokollen må myndighetene i hvert land innføre virkemidler som de som beskrives i avsnittet ”Hva kan myndighetene gjøre?” over.

 

 

Dette var siste side i dette kapitlet. Gå til oppgaveark.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.04.2004 11:11:19 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013