espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mennesker endrer klima
innføring
1. Endrer mennesker klimaet?
2. Hvordan blir framtiden?
3. Hvordan bremse klimaendringer?
- Hva kan du gjøre?
- Hva kan myndighetene gjøre?
- Internasjonalt samarbeid
* Oppgaveark 1
* Oppgaveark 2
fordypning
     
 

Hvordan endrer
mennesker klimaet?

Innføring

3. Hvordan kan vi
bremse klimaendringene?

 

Oppgaveark 2

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 


1. Spørsmål som besvares individuelt eller i grupper

 

a) Høy levestandard innebærer stort forbruk av en rekke varer. På hvilken måte har vårt forbruk innvirkning på klima?

b) Tenk deg at du kjøper en grønn genser laget av bomull i Kina. Lag en oversikt over de ulike leddene i produksjonen, transporten, markedsføringen og salget av genseren som har ført til bruk av energi.

c) Avgifter på drivstoff til trailere, båter og fly kan bidra til å redusere transportaktiviteten og dermed utslippene av klimagasser. Men slike avgifter kan også gjøre at varer importert fra andre land blir dyrere. Synes du det er greit at for eksempel importerte klær blir dyrere såfremt utslippene av klimagasser samtidig blir redusert? 

Image: Microsoft clipart

 

 

2. Ut og forske på nærmiljøet!

Finn ut på hvilken måte kommunen du bor i gir deg mulighet for å ha en "klima-vennlig" livsstil: Har det for eksempel har godt utbygd tilbud om kollektivtrafikk (buss, tog, bane, osv), godt utbygd veinett for sykler og fotgjengere, muligheter for gjenbruk og avfallssortering osv.?

3. Diskusjon i klassen eller i grupper

Klimaendringer er forbundet med energibruk, og energibruk er forbundet med vårt forbruk i hverdagen. En løsning kan være at vi prøver å redusere vårt forbruk. En følge av at vi forbruker og kjøper mindre, vil være at vi sparer opp mer penger. Men hva skal vi bruke disse oppsparte pengene på? Dra på en eksotisk ferie? Gå på teater? Gi dem til noen som trenger dem? Arbeide mindre og tjene mindre penger? 

Diskuter med klassekameratene hvordan man kan unngå at redusert forbruk i bunn og grunn likevel ender i energibruk og utslipp av klimagasser. 

 

4. Økonomisk vekst og levestandard

Synes du myndighetene skal sette i verk tiltak for å redusere utslippene av klimagasser selv om det kan forsinke veksten i levestandard i landet?

a) Hvilket av de følgende svarene passer best for ditt syn?

  1. Nei, jeg synes ikke myndighetene skal iverksette tiltak for å redusere utslippene.
  2. Nei, myndighetene bør bare iverksette tiltak for å redusere utslipp som ikke går ut over næringslivet og landets økonomiske vekst.
  3. Ja, tiltak som fører til en liten reduksjon av veksten i levestandard er greit så lenge vi likevel blir litt rikere år for år.
  4. Ja, vi bør iverksette tiltak for å redusere utslippene selv om det vil koste oss en ganske mye.

b) Skriv en tekst (100-300 ord) hvor du forklarer grunnen til svaret ditt i a). Hva blir konsekvensene av vår levemåte?

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 05.05.2004 17:21:17 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013