espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
2. Drivhusgasser
3. Ozon og nitrogenoksider
- ozon
- NOx
- ozonsmog
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
fordypning
     
 

Download

 

Nedre atmosfære

Innføring

1. Effekten av ozon

Oppgavesett 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Når konsentrasjonen av ozon øker i den nedre atmosfæren, blir gassen mer og mer skadelig for mennesker. Ozonkonsetnrasjonene varierer svært i nedre atmosfære. Konsentrasjonen avhenger av mengden luftforurensninger, sollyset og hvor raskt ozonet fjernes fra atmosfæren. Vi vet mye om hvordan ozon dannes i nedre atmosfære, og derfor kan vi prøve å begrense de negative helsemessige konsekvensene av ozon.

Effekten av ozon på mennesker og de tyske terskelverdiene for ozon.

[terskel for lukt, hodepine, irritasjon i øyne*, irritasjon i luftveiene, pustevansker*, betennelser i luftfveiene ved kroppsarbeid *, informasjon til befolkningen, problemer med luftveiene, aktivisering av immunapparatet, kjøreforbud for noen biler, redusert lungeaktivitet,
advarsel til befolkningen, redusert effektivitet, varig organisk skade,
kromosomskade
*sensitive grupper/risikogrupper som barn, eldre, astmatikere,
idrettsutøvere]
© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg; source: Tausch , von Wachtendonk: Chemie 2000+; Buchner Verlag Bamberg 2001.

 

En persom som sitter stille, bruker om lag fem til sju liter luft i minuttet. En person som løper, bruker om lag 50 liter i minuttet.

  • T1

Merk av på graften når mennesker som mest sannsynlig blir påvirket av ozon, vil ha færrest problemer med fysisk aktivitet.

  • T2

Merk av på grafen når flest mennesker tar en løpetur.

  • T3

På dager med høye ozonkonsentrasjoner, når vil du råde folk til å være i fysisk aktivitet?

 

Lenke til kilde for informasjon:
Umweltbundesamt und Bundesländer

 

Om denne siden:
Forfattere: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Germany
Vitenskapelig vurdering: Dr. Rolf von Kuhlmann, Max Planck Inst. for Chemistry, Mainz
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.05.2005 12:13:41 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013