espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
więcej
1. Czy człowiek zmienia klimat?
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
- Zmiany na świecie
- IPCC
- Przewidywana emisja
- Zagrożenie i adaptacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
     
 

Człowiek i klimat 

Dowiedz się więcej!

2. Jaki będzie świat po ociepleniu?

Przed czytaniem tekstu z poziomu "Dowiedz się więcej" zalecamy zapoznanie się z wiadomościami wprowadzajacymi to tego tematu na poziomie "Wiadomości podstawowe".

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

- Skutki zmian klimatu w różnych częściach świata
- Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC)
- Prognozy emisji gazów cieplarnianych a zmiany klimatu
- Zagrożenie i adaptacja 
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 23.01.2005 14:15:15 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013