espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
- Co to jest?
- Oddziaływanie (1)
- Obszary zagrożone
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

3. Kwaśne deszcze

Woda jest niezbędna do życia na Ziemi i dlatego jej jakość ma ogromne znaczenie. Kiedy pH opadów atmosferycznych spada poniżej 5,6 to mamy do czynienia z kwaśnym deszczem. Emisje dwu zanieczyszczeń powietrza: NOx i SO2 są głównym powodem powstawania kwaśnych deszczy. W Europie i Ameryce Pn. emisje tych zanieczyszczeń spadają, ale w Azji wciąż wzrastają.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Kwaśne deszcze mają wpływ na całe środowisko przyrodnicze poprzez łańcuch procesów i wzajemnych powiązań między jego elementami. Zanieczyszczone opady dostają się do wód powierzchniowych i  podziemnych. W glebie powodują uaktywnienie się glinu i wypłukiwanie składników odżywczych. Jest to powodem obumierania drzew, któte ponadto są uszkadzane bezpośrednio przez kwaśne deszcze. Zanieczyszczone wody zagrażają bioróżnorodności. Obszary szczególnie narażone na negatywne skutki kwaśnych deszczów znajdują się głównie w Europie, USA i Chinach, w pobliżu terenów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Jednakże przemieszczanie się zanieczyszczeń powietrza wraz z wiatrem na duże odległości może wywołać kwaśne deszcze w obszarach położonych daleko od źródeł zanieczyszczeń.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 16.03.2005 09:38:43 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013