espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
więcej
1. Utlenianie i pomiary
2. Promieniowanie i gazy cieplarniane
3. Ozon i pożary
- reakcje ozonowe
- nadmiar ozonu
- pożary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
4. Gazy atmosferyczne
     
 

Troposfera

Dowiedz się więcej!

3. Więcej wiadomości o ozonie i pożarach

Ozon jest raczej agresywnym gazem. W jaki sposób atakuje on inne cząsteczki? Jaki jest jego wpływ na ludzkie zdrowie i substancje organiczne? Na kilku przykładach wyjaśnimy reakcje chemiczne z udziałem ozonu.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Stężenia tego gazu są trudne do przewidzenia, ponieważ zależą w dużym stopniu od lokalnych warunków atmosferycznych panujących w określonym czasie i od składu chemicznego powietrza. W tej części Encyklopedii wyjaśniamy, dlaczego i gdzie w atmosferze znajduje się więcej lub mniej ozonu. Jednym ze źródeł tlenków azotu i ozonu, jak również dwutlenku węgla, są pożary lasów i innych formacji roślinnych. Przegląd większych pożarów jakie miały miejsce na całym świecie i informacje o reakcjach chemicznych w czasie pożaru są podane w ostatnim tekście tej części.
 

alveoli in our lungs

1. Wysokie stężenia ozonu mają wpływ na pęcherzyki płucne. Czy wiesz dlaczego?
Źródło: © US Ntional Library of Medicine      
 


O tej stronie:
Autor: Dr Elmar Uherek - Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-04-06
Tłumaczenie na język polski: Mgr Jerzy Bojan, Zespół Szkół, Proszowice; Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 21.07.2005 14:57:08 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013