espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Pogoda
podstawy
1. Pogoda i fronty atmosferyczne
2. Cyrkulacja atmosfery 1
- Cyrkulacja lokalna
- Ogólna cyrkulacja atmosfery
- El Nino
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
* Ćwiczenie 5
3. Ludowe prognozy pogody
więcej
     
 

Pogoda

Wiadomości podstawowe

Ćwiczenie 4

Pogoda w czasie gdy zjawisko El Niño nie występuje

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

W poprzednim ćwiczeniu zapoznałeś się z mapą przedstawiającą warunki gdy nie występuje El Niño.

Teraz możesz zobaczyć, jak to wygląda w przekroju pionowym przez ocean.

 

 
Warunki pogodowe, podczas gdy El Niño nie występuje
Objaśnienia: wind - wiatr, South America - Ameryka Pd.
projekt i animacja: Julia Heres
Czy znasz odpowiedź na poniższe pytania?

1) Pasaty wieją ze wschodu w kierunku obszaru o obniżonym ciśnieniu ponieważ ...
a) wiatry te wieją z niżu w kierunku obszaru o podwyższonym ciśnieniu.
b) wiatry te wieją z wyżu w kierunku obszaru o obniżonym ciśnieniu.
c) wiatry te wieją z obszarów chłodnych w kierunku obszarów ciepłych.
d) wiatry te wieją zgodnie z kierunkiem prądów oceanicznych u wybrzeży Chile i Peru.

 

2) Zgodnie z cyrkulacją Walkera pasaty wieją ...
a) z obszarów suchych do wilgotnych.
b) z obszarów wilgotnych do suchych.
c) z obszarów chłodnych do ciepłych.
d) z obszarów ciepłych do chłodnych.

3) Dlaczego pasaty wiejące ze wschodu przynoszą deszcze w Indonezji?
a) Gdyż wiatry te niosą gorące i suche powietrze znad zachodniego Pacyfiku.
b) Gdyż wiatry te niosą zimne i wilgotne powietrze znad zachodniego Pacyfiku.
c) Gdyż wiatry te niosą gorące i wilgotne powietrze znad wschodniego Pacyfiku.
d) Gdyż wiatry te niosą gorące i wilgotne powietrze znad zachodniego Pacyfiku.

 

4) Wskutek konwekcyjnego unoszenia powietrza do góry i kondensacji pary wodnej występują opady, a następnie powietrze powraca w górnej troposferze ...
a) skręcając w kierunku południowym.
b) skręcając w kierunku północnym.
c) skręcając w kierunku wschodnim.
d) skręcając w kierunku zachodnim.

5) Elementami cyrkulacji Walkera na obszarze Pacyfiku są ...
a) wschodnie wiatry występujące w troposferze i wiatry zachodnie nad Pacyfikiem.
b) wschodnie wiatry w górnej troposferze i wiatry zachodnie występujące przy powierzchni Ziemi.
c) zachodnie wiatry występujące przy powierzchni Ziemi i wiatry wschodnie w górnej troposferze.
d) wschodnie wiatry występujące przy powierzchni Ziemi i wiatry zachodnie w górnej troposferze.

 

6) W tej cyrkulacji masy powietrza opadają u wybrzeży Ameryki Południowej, ... 
a) co osłabia rozbudowany tam układ niskiego ciśnienia.
b) co osłabia rozbudowany tam układ wysokiego ciśnienia.
c) co wzmacnia rozbudowany tam układ wysokiego ciśnienia.
d) co wzmacnia rozbudowany tam układ niskiego ciśnienia.

7) Poziom wody zachodniego basenu Pacyfiku jest około 0,5 m wyższy, niż u wybrzeży Ameryki Południowej ponieważ ...
a) pasaty przesuwają powierzchniowe masy wody ze wschodu na zachód.
b) pasaty przesuwają powierzchniowe masy wody z zachodu na wschód.
c) pasaty przesuwają powierzchniowe masy wody z północy na zachód.
d) pasaty przesuwają powierzchniowe masy wody z południa na zachód.

 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi dobre:

Odpowiedzi złe:

Wynik w %:

Uwaga: Quiz jest przystosowany do pracy w programie Internet Explorer lub nowszych wersjach programu Netscape!
Jeśli okienko z odpowiedziami ("Solution") znika, wywołaj je ponownie z paska zadań!

 

W jednym zdaniu:
Gdy El Nino nie występuje (cyrkulacja Walkera) to w Indonezji i południowo-wschodniej Azji występują obfite opady deszczu, podczas gdy na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej opady nie występują.

 
O tej stronie:
Autor: Prof. dr H. Schrettenbrunner - University of Nürnberg - Niemcy
Rezenzent dydaktyczny: dr Yvonne Schleicher, J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia zmiana: 2003-09-08
Tłumaczenie na język polski: mgr Paweł Jezioro, dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 01.03.2005 10:51:19 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013