espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
2. Drivhusgasser
- drivhuseffekten & lys
- drivhusgasser
- biosfæriske utslipp
- brann
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Ozon og nitrogenoksider
fordypning
     
 

Download

 

Nedre atmosfære

Innføring

1. Effekten av varmestråling fra jorda på drivhusgassene

Oppgavesett 2

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Følgende eksperimenter viser deg hvilke gasser som kan opptre som såkalte drivhusgasser (klimagasser).

Du trenger følgende:

1

tørr, rundbunnet flaske i klart glass

1

termometer med 0,1 graders skala

1

flaskekork med hull til termometeret

1

infrarød lyskilde

1

stoppeklokke

 

plattform med stativ og klemmer

 

karbondioksid

 

metan (naturgass) [F+; R: 12; S: 2-9-16-33]

 

vann

 

uft (komprimert luft eller sykkelpumpe med vanlig luft)

eventuelt

andre gasser (f.eks. nitrogen, oksygen osv.)

 

Rigg opp eksperimentet som i Figur 1:

Figur 1
Rigg for eksperimentet.  Lampa trenger å være om lag 20 cm fra flaska.
© 2004  M. Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg.

 

  • E 1

Stikk termometeret gjennom korken.
Fyll flaska med karbondioksid.
Sett korken i flaska og forsikre deg om at enden av termometeret er midt i flaska.
Varm opp flaska med den infrarøde lampa i fem minutter.
Mål temperaturen hvert 30. sekund.

Gjenta eksperimentet med:
a) luft
b) metan [VÆR FORSIKTIG! Metan er veldig lett brennbart og har lavere tetthet enn luft]
c) luft mettet med vann (tilsett litt vann i flaska og rist den kraftig rett før eksperimentet)
d) andre gasser

Noter temperaturene du måler i tabellen:

 

temperatur

tid [sekunder]

karbon-dioksid

luft (tørr)

metan

luft(fuktig)

.

.

0

.

.

.

.

.

.

30

.

.

.

.

.

.

60

.

.

.

.

.

.

90

.

.

.

.

.

.

120

.

.

.

.

.

.

150

.

.

.

.

.

.

180

.

.

.

.

.

.

210

.

.

.

.

.

.

240

.

.

.

.

.

..

270

.

.

.

.

.

.

300

.

.

.

.

.

.

  • T 1

Vis resultatene på temperatur-tid-diagrammet. Føy til din egen temperaturskala.

 

  • T 2

Plasser gassene i henhold til evnen de har til å absorbere varmestråling. Begynn med gassen som best absorberer varme.

Skriv følgende symboler i boksene:
>> mye bedre enn; > bedre enn; ~> bare litt bedre enn

 


                              


                              


                              


                              


                              


                              

  • T 3

Forklar rekkefølgen ovenfor.

 

 

  • T4

Hvilken av gassende du prøvde ut virker å være den sterkeste drivhusgassen?
Begrunn svaret ditt.

 

 

Om denne siden:
Forfatter: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Pascal Guyon, Max Planck Insitute for Chemistry, Mainz - 2004-05-10
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.05.2005 10:36:08 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013