espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
2. Drivhusgasser
- drivhuseffekten & lys
- drivhusgasser
- biosfæriske utslipp
- brann
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Ozon og nitrogenoksider
fordypning
     
 

Download

 

Nedre atmosfære

Innføring

1. Effekten av varmestråling fra jorda på drivhusgassene

Oppgavesett 3

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Drivhuset som modell for troposfæren

Disse eksperimentene undersøker hvorvidt fargen på jordoverflaten påvirker drivhuseffekten. Gjennomfør eksperimentene i et rom med mye sollys uten trekk.

Du trenger:

2

petriskåler i samme størrelse (diameter cirka 100 mm)

2

måleinstrumenter med temperatursensorer som viser samme temperatur under like forhold

1

stykke hvitt papir eller papp som er større enn 100 mm i diameter

1

stykke svart papir eller papp som er større enn 100 mm i diameter

1

varmekilde (f.eks. en vedpinne)

1

stor pappbit (eller annet materiale) som kan beskytte petriskålene mot sol mens du rigger opp eksperimentet.

1

klokke med sekundviser

Mens du rigger opp eksperimentet må ikke direkte sollys nå noen av "drivhusene". Ved starten av eksperimentet, bør "drivhusene" settes samtidig i sola og de bør stå i sola akkurat like lenge.

 

 

Rigg opp eksperimentet som vist i Figur 1.

Petriskålene bør settes opp/ned på toppen av temperatursensorene og papirlappene. Temperaturfølerne skal ikke være i kontakt med verken glasset eller papiret, bare med lufta under petriskålene.

E1

 

 

Gi "drivhusene" sollys samtidig

Registrer temperaturen i regelmessige tidsintervaller. 

 

Figur 1: Rigg for eksperimentet om drivhuseffekten.
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg.

Skriv ned resultatene dine i denne tabellen:

tid i sekunder

0

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

temperatur
- hvit bakgrunn
[°C]

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

temperatur
- svart bakgrunn
[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: a) drivhus med hvit bakgrunn, b) drivhus med svart bakgrunn.
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg.

 


T1


Merk av for riktig svar:

Etter noen få timer med sammenhengende sollys, blir temperaturen i drivhus a) og b) vist i Figur 2:

q den samme
q høyere i a) enn i b)
q lavere i a) enn i b)

 

T2

Begrunn svaret ditt. Bruk begrepene "jordoverflatens farge", "lys", og "varmestråling"

 

Figur 3: Drivhuset som modell. 
© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg.

 

Figur 4: Naturen: "Det virkelige drivhuset".
© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg.

 

 

T3

Figur 3 viser et drivhus laget av glass med tre vinduer i ulik størrelse i taket. De relative størrelsene på glasstakene og vinduene representerer de varierende bidragene som de fire viktigste drivhusgassene har til drivhuseffekten.
Hvilke fire gasser er dette? Vis hvilken innvirkning de har - sammenliknet med hverandre - i figuren nedenfor.

 

(Nedskalert)

1. _______________  2. _______________  3. _______________  4. _______________

 

T4

Tabellen nedenfor viser deler av drivhusmodellen i Figur 3. Fullfør tabellen ved å fylle inn hvilke deler av naturen de ulike delene av modellen viser til og hvordan disse påvirker lys og varmestråling

 

symbol i drivhusmodellen

del av naturen

effekt av dette på lys og varmestråling

sol

 

 

 

 

glasstak og vinduer

 

 

 

 

jordområde med planter og en gartner

 

 

 

 

hvite gardiner

 

 

 

hvitt bord

 

 

 

 


© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 

Om denne siden:
Forfatter: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.05.2005 11:01:54 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013