espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Nedre atmosfære
innføring
1. En introduksjon til troposfæren
2. Drivhusgasser
- drivhuseffekten & lys
- drivhusgasser
- biosfæriske utslipp
- brann
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Ozon og nitrogenoksider
fordypning
     
 

Download

 

Nedre atmosfære

Innføring

1. Skog- og gressbranner

Oppgavesett 1

 

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Skog- og gressbranner kan enten starte naturlig eller ved påtenning. Naturlige branner startes av lynnedslag eller  vulkanutbrudd. Mange branner som startes av mennesker er resultat av uforsiktighet eller til og med ondsinnet brannstifting, men de fleste settes i gang med vilje for å gjøre skogsarealer om til landbruksarealer.

Linken nedenfor viser deg alle naturlige skogbranner på jordkloden: http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?topic=fire

Dette bildet - og listen nedenfor - viser hvor naturlige branner brant mellom 26. juli og 4. august i 2003.

 

Ni dager med brann sommeren 2003 (26. juli til 4. august). Kilde: NASA. Internettkilde: 
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?topic=fire

 


 

Branner: Skogbranner i Portugal

I begynnelsen av august 2003 fører tørke i sentrale Portugal til skogbranner som kommer ut av kontroll.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]

 


 

Branner: Missouri Breaks-brannen

Over 100 000 acres (404 kvadratkilometer) med skog brant i østlige Montana sent i juli 2003. Bildet viser det nedbrente landskapet fanget opp av ASTER-satelitten 2. august.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]


 

Branner: Branner i vestlige Canada

Naturlige branner blusser opp i deler av Canada første uka i august 2003. 10000 mennesker blir evakuert fra hjemmene sine. Terra MODIS-satelittens bilde viser branner som brenner i vestlige Canada 3. august 2003
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]

 Branner: Branner i Brazil, Argentina og Paraguay

Flere hundre branner oppdages omkring i Sør-Amerika av The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) på Azua-satelitten 1. august 2003.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]

 Branner: Branner i Montana og Alberta

Dette høyoppløselige Landsat-bildet fra 28. juli 2003 viser branner i og omkring Glacier National Park, Montana.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]


 Branner: Branner i Sibir

Flere dusin branner brenner omkring i Sibir 4. august 2003, noe som skaper et tykt røykteppe over regionen.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]


 Branner: Fawn Peak-brannen i Washington

Fawn Peak-brannen antennes av seg selv og fører til brann i områder som tidligere ikke har vært rammet av brann. Bildet er fra Terra MODIS 30. juli 2003.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]


 

Branner: Skogbranner i Sør-Frankrike
De siste ukene i juli 2003 sveiper skogbranner over skogområdene langs den franske rivieraen.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]


 


Branner: Branner i Arizona og New Mexico

26. juli 2003 fanger ASTER-satelitten opp dette høyoppløselige bildet av et område skadet av Aspen-brannen nordvest for Tucson i Arizona.

[Kilde: Earthobservatory.nasa.gov]


Branner: Branner i Sør-Italia

Dusinvis av branner ble oppdaget i sørlige Italia og på Sicilia 24. juli 2003.
[Kilde:
Earthobservatory.nasa.gov]

 

Oppgave:

Skriv ut dette oppgavesettet og merk av skogbrannområdene beskrevet ovenfor!!

 

Kilde: http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?topic=fire
(redigert av Julia Heres)

 

 

Om denne siden:

Forfatter: Dr. Yvonne Schleicher - Universitetet i  Nürnberg, Tyskland
1. vitenskapelige vurdering: Dr. Jörg Trentmann, University of Washington, Seattle - 2004-01-27
2. vitenskapelige vurdering: Dr. Pascal Guyon, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz - 2004-05-10
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-09

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.05.2005 10:17:40 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013