espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
1. Budowa i skład
2. Efekt cieplarniany, promieniowanie i biosfera
- promieniowanie i efekt cieplarniany
- gazy cieplarniane
- emisje
- pożary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Ozon i tlenki azotu
więcej
     
 

Download

 

Troposfera

Wiadomości podstawowe

Promieniowanie cieplne i gazy cieplarniane

Ćwiczenie 2

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Eksperyment opisany poniżej pozwala sprawdzić które gazy są gazami cieplarnianymi.

Do jego przeprowadzenia potrzebne są:

1

retorta (obj. 1 l), okrągła, z przezroczystego szkła

1

termometr (dokładność wskazań 0,1°)

1

zamknięcie retorty, przewiercone na wylot tak aby umieścić w nim termometr

1

lampa emitująca promieniowanie podczerwone

1

stoper

 

statyw, uchwyty

 

dwutlenek węgla (CO2)

 

metan [F+; R: 12; S: 2-9-16-33]

 

woda

 

sprężone powietrze albo pompka do roweru

do wyboru

inne gazy (np. azot, tlen, itp.)

 

Przygotuj eksperyment tak jak pokazano na rys. 1:

Rysunek 1: Przygotowanie eksperymentu (odległość między lampą a butelką: ok. 20 cm)
© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

  • E 1

Umieść termometr w zatyczce retorty. Napełnij retortę dwutlenkiem węgla. Zamknij retortę zatyczką i upewnij się, że zbiorniczek termometru znajduje się pośrodku retorty. Skieruj promieniowanie podczerwone na retortę przez 5 minut.
Mierz temperaturę co 30 sekund.

Powtórz eksperyment używając:
a) powietrza, b) metanu [UWAGA! Metan jest łatwopalny a jego gęstość jest mniejsza niż gęstość powietrza.], c) powietrza nasyconego parą wodną (dodaj trochę wody do powietrza wewnątrz retorty i potrząśnij nią kilka razy przed eksperymentem), d) do wyboru: innych gazów

Zanotuj zmierzone wartości w tabeli poniżej:

 

temperatura

czas [sek.]

dwutlenek węgla

powietrze (suche)

metan

powietrze (wilgotne)

.

.

0

.

.

.

.

.

.

30

.

.

.

.

.

.

60

.

.

.

.

.

.

90

.

.

.

.

.

.

120

.

.

.

.

.

.

150

.

.

.

.

.

.

180

.

.

.

.

.

.

210

.

.

.

.

.

.

240

.

.

.

.

.

..

270

.

.

.

.

.

.

300

.

.

.

.

.

.

  • Z 1

Zaprezentuj wszystkie wyniki pomiarów na poniższym wykresie. Najpierw określ zakres skali temperatury i umieść odpowiednie wartości na wykresie.

 

objaśnienia: temperature - temperatura, course of temperature - przebieg temperatury, time - czas

  • Z 2

Uszereguj testowane gazy wg ich zdolności do pochłaniania promieniowania cieplnego. Zacznij od gazu, który pochłania ciepło najlepiej.
Wpisz następujące symbole do kratek: >> znacznie lepiej niż…; > lepiej niż…; >= tylko trochę lepiej niż…


                              


                              


                              


                              


                              


                              

  • Z 3

Wyjaśnij przyczyny takiego wyniku eksperymentu.

 

  • Z 4

Który z testowanych gazów wywołuje efekt cieplarniany o największym natężeniu? Uzasadnij odpowiedź.

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr. Pascal Guyon, Max Planck Insitute for Chemistry, Moguncja, Niemcy - 2004-05-10
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 14:50:26 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013