espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
1. Budowa i skład
2. Efekt cieplarniany, promieniowanie i biosfera
- promieniowanie i efekt cieplarniany
- gazy cieplarniane
- emisje
- pożary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Ozon i tlenki azotu
więcej
     
 

Download

 

Troposfera

Wiadomości podstawowe

Promieniowanie cieplne i gazy cieplarniane

Ćwiczenie 3

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Szklarnia jako model troposfery

Poniższe eksperymenty pozwalają się przekonać czy kolor podłoża ma wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego. Przeprowadź eksperymenty w pomieszczeniu gdzie nie ma silnego przepływu powietrza (np. przeciągu), i gdzie jest dobry dopływ promieniowania słonecznego (najlepiej w słoneczny dzień.

Potrzebne materiały:

2

Okrągłe, szklane, niskie naczyńka (średnica ok. 10 cm)

2

Przyrządy pomiarowe z czujnikami temperatury, pokazujące taką samą temperaturę w tych samych warunkach

1

Kartka białego papieru lub kartonu o średnicy powyżej 10 cm

1

Kartka czarnego papieru lub kartonu o średnicy powyżej 10 cm

1

Materiał izolacyjny (np. deska drewniana)

1

Duży kawałek kartonu lub innego materiału aby osłonić naczyńka przed promieniowaniem słonecznym w czasie przygotowania eksperymentu

1

Zegar z sekundnikiem

W czasie przygotowywania eksperymentu bezpośrednie promieniowanie słoneczne nie powinno docierać do obu  „szklarni”. W czasie trwania eksperymentu natomiast powinny one być równocześnie wystawione do Słońca.

Przygotuj eksperyment tak jak pokazano na rys. 1.

Oba naczyńka są umieszczone denkami do góry na dwu kartkach papieru i czujnikach temperatury. Czujniki temperatury nie powinny dotykać ani szkła, ani papieru i być umieszczone pośrodku.

E1
 
Oświetl obie „szklarnie" równocześnie światłem słonecznym.
Notuj w tabeli temperaturę w regularnych odstępach czasu. Sam wybierz jak często będziesz wykonywał odczyty.

Rysunek 1: Przygotowanie eksperymentu dotyczącego efektu cieplarnianego
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Wyniki pomiarów:

Czas w sekundach

0

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

temperatura nad białą kartką [°C]

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

temperatura nad czarną
kartką [°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2: szklarnie  a: z białym, b: z czarnym podłożem
© 2004 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg
 

T1

Zaznacz poprawną odpowiedź:

Temperatura w szklarniach a i b (rys. 2) po kilkugodzinnym wystawieniu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne jest

q taka sama
q wyższa w a niż w b
q niższa w a niż w b

 

Z 2

Uzasadnij swoją odpowiedź. Użyj określeń: "kolor podłoża", "promieniowanie słoneczne" i "promieniowanie cieplne".

 

Rycina 3: Szklarnia jako model
© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg
Rycina 4: Środowisko przyrodnicze: "Naturalna szklarnia"
© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 

Z 3

Na ryc. 3 widać szklarnię z 3 oknami różnych rozmiarów na dachu.
Rozmiary okien w stosunku do powierzchni całego dachu odpowiadają udziałowi czterech głównych gazów cieplarnianych w tworzeniu się efektu cieplarnianego.
Przypisz nazwy gazów cieplarnianych do odpowiednich okien poniżej w zależności od wielkości ich udziału w tworzeniu efektu cieplarnianego.

(rys. 1 - powierzchnia z wyłączeniem okien)
1. _______________  2. _______________  3. _______________  4. _______________

 

Z 4

Tabela pokazuje różne części modelu szklarni z ryc. 3.
Uzupełnij tabelę wpisując którym częściom środowiska przyrodniczego one odpowiadają (druga kolumna) i określ ich wpływ na promieniowanie słoneczne i cieplne (trzecia kolumna).

 

symbole w modelu szklarni

elementy środowiska przyrodniczego

wpływ na promieniowanie słoneczne i cieplne

Słońce

 

 

 

 

szklany dach

 

 

 

 

ziemia pokryta roślinnością i ogrodnik

 

 

 

 

białe zaslony

 

 

 

biały stół

 

 

 

 


© 2004  Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 14:51:29 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013